Author Details

Abdul Hadi, Fatimah Salwa, Jabatan Ekonomi, Fakulti Pengurusan dan Ekonomi, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak, Malaysia

  • Vol 11, No 11 (2015) - Articles
    Kehidupan kelas menengah Malaysia: Satu kajian kes mengenai corak perbelanjaan guru dalam pemilikan aset dan pelaburan kewangan (Middle class life in Malaysia: A case study of teachers’ spending patterns on asset ownership and financial investment)
    Abstract  PDF