Author Details

A.M., Azima, Pusat Pembangunan, Sosial dan Persekitaran, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 14, No 4 (2018): November 2018 - Articles
    Perubahan sosioekonomi komuniti orang Asli Jakun akibat Rancangan Penempatan Semula: Satu kajian kes di RPS Runchang, Pahang (Resettlement Programme and its impact on socioeconomic development of orang Asli Jakun: A case study of the RPS Runchang, Pahang)
    Abstract  PDF