Penggunaan bahasa Orang Asli Che Wong di Kuala Gandah (Language use of Orang Asli Che Wong in Kuala Gandah)

Sa’adiah Ma’alip, Kok Seong Teo

Abstract


Kajian ini meneliti penggunaan bahasa masyarakat Orang Asli Che Wong. Tujuan kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan bahasa CheWong dalam domain keluarga dan kekeluargaan mereka  Suku kaum Che Wong merupakan suku kaum  Orang Asli Senoi. Namun begitu masyarakat bahasa Che Wong mempunyai bilangan yang kecil. Kajian tertumpu di perkampungan Orang Asli Che Wong, Kuala Gandah. Analisis data tertumpu kepada penggunaan bahasa Che Wong dengan mengaplikasikan kaedah deskriptif iaitu menggunakan pendekatan analisis domain. Hasil kajian mendapati bahawa masyarakat bahasa Che Wong masih cenderung menggunakan bahasa mereka dalam berinteraksi walaupun bahasa Melayu merupakan bahasa pengantar antara mereka dengan masyarakat setempat. Fenomena ini merupakan suatu yang positif kerana sesuatu bahasa terutamanya bahasa masyarakat minoriti akan dapat dikekalkan dengan adanya penggunaan yang aktif oleh mereka sendiri.

Kata kunci: Che Wong, Orang Asli, sosiolinguistik, penggunaan bahasa, peralihan dan pengekalan bahasa.

 

Language use of Orang Asli Che Wong in Kuala Gandah

Abstract

The study looked at the language use of Orang Asli Che Wong. The aim of this study was to determine how was the use of Che Wong language in the family domain and their kingship. Che Wong tribe is the tribe of the Senoi communities. However Che Wong language community is small in numbers.   The study focused on Aboriginal village of Che Wong, located in Kuala Gandah. Data on the language use of the Che Wong language community were analysed by applying descriptive domain of analysis approach. Based on the findings, it appears that Che Wong community tends to use Che Wong language in their communications although Malay is the medium language between them and the local community. This is a positive phenomenon of the Che Wong language, especially for a minority language community to maintain their language.

Keywords: Che Wong, Orang Asli, sociolinguistics, language use, language shift and language maintance.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.