Author Details

Ramli, Zaimah

 • Vol 13, No 2 (2016) - Article
  PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PRODUKTIVITI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SAWIT DI TELUK INTAN, PERAK (Technology Transfer and The Productivity of Palm Oil Smallholders in Teluk Intan, Perak, Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 1 (2010) - Article
  PENGURUSAN KREDIT MIKRO DI KALANGAN WANITA (Micro Credit Management Among Women)
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 1 (2010) - Article
  KETERSAMPAIAN MASYARAKAT TANI KEPADA PELABURAN SAHAM AMANAH (Assesibility of Peasant Community Toward Investment of Unit Trust)
  Abstract  PDF