Author Details

Selvadurai, Sivapalan, Sivapalan Selvadurai (PhD) Professor Madya di Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Univesiti Kebangsaan Malaysia., Malaysia

  • Vol 15, No 5 (2018) - Article
    PERSPEKTIF MINORITI KRISTIAN TERHADAP PERANAN INSTITUSI DAN SOSIO-POLITIK DALAM KETIDAKTOLERANSIAN AGAMA (Minority Christian Perspective Towards the Role of Institution and Socio-Political in Religious Intolerance)
    Abstract  PDF