Author Details

Tsuey Chong, Sheau

 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  FAMILY CAREGIVER’S EXPERIENCES USING COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES IN MALAYSIA (Pengalaman Penjaga Keluarga menggunakan Perkhidmatan Kesihatan Mental Komuniti di Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  INTRAPERSONAL CONFLICT BETWEEN CHRISTIANITY AND HOMOSEXUALITY: THE PERSONAL EFFECTS FACED BY GAY MEN AND LESBIANS (Konflik intrapersonal di antara kepercayaan Kristian dan homoseksualiti: Kesa personal yang dihadapi oleh lelaki gay dan lesbian)
  Abstract  PDF
 • Vol 4, No 1 (2007) - Article
  IT TAKES A VILLAGE TO RAISE A CHILD: BUILDING SOCIAL CAPITAL IN SAFE AND COHESIVE NEIGHBOURHOOD (Bagai aur dengan tebing: membina modal social dalam kejiranan yang selamat dan berpadu)
  Abstract  PDF