Author Details

Sarnon, Norulhuda

 • Vol 10, No 2 (2013) - Article
  TAHAP PENGETAHUAN AGAMA DALAM KALANGAN BANDUAN PAROL: KE ARAH PEMBENTUKAN AKHLAK SEJAHTERA (Knowledge Level among Prisoners of Parole: Towards Establishment of a Prosperous Character)
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 1 (2016) - Article
  CIRI-CIRI KEUSAHAWANAN DALAM KALANGAN BANDUAN PAROL: KE ARAH PENYEDIAAN MODUL KEMAHIRAN PENGURUSAN KEUSAHAWANAN DI JABATAN PENJARA MALAYSIA (Entrepreneurship Characteristics among the Prisoners on Parole: Towards the Development of Entrepreneurship Skill
  Abstract  PDF
 • Vol 8, No 1 (2011) - Article
  FAMILY CAREGIVER’S EXPERIENCES USING COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICES IN MALAYSIA (Pengalaman Penjaga Keluarga menggunakan Perkhidmatan Kesihatan Mental Komuniti di Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 3 (2017) - Article
  HALANGAN KEPADA PENDIDIKAN DAN LATIHAN BAGI WANITA KURANG UPAYA FIZIKAL DI MALAYSIA (Barriers to education and training for Malaysian women with physical impairment)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 5 (2017): Special Issues - Article
  PENERIMAAN MANGSA ROGOL STATUTORI TERHADAP DIRI SENDIRI DAN PELAKU ROGOL: SATU KAJIAN KES (Statutory Rape Victim Acceptance Towards Self And The Perpetrator : A Case Study)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 5 (2017): Special Issues - Article
  AMALAN PERSEKITARAN SELAMAT KANAK-KANAK DALAM KALANGAN PENGASUH DI RUMAH YANG TIDAK BERDAFTAR (Safety Environment Practices among Unlicensed Home Based Child Daycare)
  Abstract  PDF
 • Vol 14, No 5 (2017): Special Issues - Article
  HUBUNGAN DI ANTARA STIGMA DAN KESIHATAN MENTAL DALAM KALANGAN ORANG YANG HIDUP DENGAN HIV/AIDS (ODHA) (Relationship between Stigma and Mental Health among People Living with HIV/AIDS)
  Abstract  PDF