Author Details

Jusoh, Hamzah, Pusat Penyelidikan Kelestarian Sosial, Persekitaran dan Pembangunan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 Bangi, Malaysia, Malaysia

  • Vol 15, No 5 (2018) - Article
    INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI PENGALAMAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (Higher Education Institutions In Developing Experience Economy)
    Abstract  PDF