Author Details

Hair Awang, Abd

 • Vol 13, No 2 (2016) - Article
  PEMINDAHAN TEKNOLOGI DAN PRODUKTIVITI PEKEBUN KECIL PERSENDIRIAN SAWIT DI TELUK INTAN, PERAK (Technology Transfer and The Productivity of Palm Oil Smallholders in Teluk Intan, Perak, Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 2 (2016) - Article
  MAKNA BUDAYA ORGANISASI ISLAM: KAJIAN KE ATAS PEKERJA BANK ISLAM MALAYSIA BERHAD (BIMB). ( Meaning Of The Organization Of Islamic Culture: Study On Workers Of Bank Islam Malaysia Berhad (Bimb))
  Abstract  PDF
 • Vol 13, No 2 (2016) - Article
  FAKTOR-FAKTOR PENENTU KESEJAHTERAAN KEWANGAN PEKERJA DI MALAYSIA (Determinant Factors of Financial Well-being of Workers in Malaysia)
  Abstract  PDF
 • Vol 7, No 1 (2010) - Article
  IMPAK PROGRAM LATIHAN PEKERJA SEKTOR PERHOTELAN, TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (Impact of Employee Training Program in Hospitality, Information Technology and Communication Sectors)
  Abstract  PDF