KEUPAYAAN PENDEKATAN INSTITUSI DALAM MENGHURAI PUNCAPUNCA TANAH PERTANIAN TERBIAR DI DAERAH KUALA PILAH, NEGERI SEMBILAN

Azima Binti Abdul Manaf

Abstract


Kajian ini menumpu perhatian kepada keupayaan pendekatan institusi dalam
menghuraikan punca-punca dan pemulihan tanah pertanian terbiar di daerah Kuala Pilah,
Negeri Sembilan. Terdapat beberapa punca yang mendorong berlakunya tanah pertanian
terbiar yang boleh diklasifikasikan sebagai punca formal yang bertulis dan punca
informal yang tidak bertulis. Menurut pendekatan ini, institusi formal dan informal
mempengaruhi sikap aktor. Justeru, penelitian terhadap institusi formal mampu
mengenalpasti setakat mana aktor berperanan untuk menyediakan bekalan tanah bagi
maksud pembangunan pertanian. Begitu juga dengan peraturan tidak formal yang
merupakan sikap aktor dalam usaha memajukan tanah pertanian di lokasi kajian.
Pengumpulan data dibuat melalui temu bual dengan aktor yang terlibat yakni pemilik
tanah dan agensi kerajaan, untuk mengenalpasti peraturan bertulis dan sikap mereka
terhadap punca tanah menjadi terbiar, melalui persampelan tidak berstrata yang
melibatkan 52 lot tanah terbiar di 19 buah kampung dalam daerah Kuala Pilah. Analisis
dibuat secara kualitatif dengan memberikan penekanan kepada sikap pemilik tanah yang
terlibat. Hasil kajian mendapati terdapat masalah dalam hubungan sosial antara agen yang
telah menjadi punca berlakunya tanah pertanian terbiar di kawasan kajian, apabila timbul
masalah sikap yang akhirnya mendorong pemilik tanah untuk tidak mengusahakan tanah
dan seterusnya menjadi terbiar. Jadi, kajian ini menunjukkan kepentingan peraturan
formal dan tidak formal dalam membataskan penawaran tanah untuk maksud pertanian di
kawasan kajian.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.