MEMPERKASA GEOGRAFI MANUSIA DI MALAYSIA: ISU DAN CABARAN

Amriah Buang

Abstract


Makalah ini membicarakan isu dan cabaran yang sedang mencirikan pengajian tinggi disiplin
Geografi, khususnya Geografi Manusia, di Malaysia. Didahului dengan imbasan situasi di
beberapa negara lain untuk menunjukkan bahawa Geografi Manusia di Malaysia tidak unik
dalam hal ini, empat isu dan cabaran pemerkasaan Geografi Manusia di Malaysia
dikenalpasti, iaitu (i) Mempertahankan kesatuan jatidiri geografi sebagai satu disiplin yang
koheren dan tersendiri di peringkat pengajian tinggi; (ii) Menjamin kemandirian institusi
geografi manusia di peringkat pengajian tinggi; (iii) Menjamin keserlahan peranan geografi
dalam masyarakat; dan (iv) Menjana keupayaan geografi manusia di Malaysia menonjolkan
diri di peringkat antarabangsa. Langkah-langkah pemerkasaan selaras dengan keempat-empat
kategori isu dan cabaran ini digariskasarkan selanjutnya.


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.