Author Details

Abdul Mukti, Norhayati, Jabatan Sains Maklumat, Fakulti Sains dan Teknologi Maklumat, Universiti Kebangsaan Malaysia