Vol 82, No 3 (2012)

AKADEMIKA 82

Table of Contents

Preface

MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my)
PDF

Articles

YAZID SALEH (Universiti Pendidikan Sultan Idris, yazid@fsk.upsi.edu.my), KATIMAN ROSTAM (Universiti Kebangsaan Malaysia, katman@ukm.my), MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my)
PDF
MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my), ABD. HAIR AWANG (Universiti Kebangsaan Malaysia, hair@ukm.my), SURAIYA ISHAK (Universiti Kebangsaan Malaysia, suraiya@ukm.my), MOHD FAREED (Universiti Kebangsaan Malaysia, fareed.ukm@gmail.com)
PDF
AZIMA ABDUL MANAF (Universiti Kebangsaan Malaysia, azima@ukm.my), NOR AZIAH TALIBIN (Universiti Kebangsaan Malaysia), MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my), SIVAPALAN SELVADURAI (Universiti Kebangsaan Malaysia, sivap@ukm.my), NOVEL LYNDON (Universiti Kebangsaan Malaysia, novel@ukm.my), SUHANA SAAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, suhana@ukm.my), ZAIMAH RAMLI (Universiti Kebangsaan Malaysia, zaimah@ukm.my), SARMILA MD. SUM (Universiti Kebangsaan Malaysia, Sarmila@ukm.my)
PDF
MOHD AZLAN ABDULLAH (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my), NORAZIAH ALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my), JUNAIDI AWANG BESAR (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my), ROSNIZA AZNIE CHE' ROSE (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my), SITI KHATIJAH ZAMHARI (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my), ZURIATUNFADZILAH SAHDAN (Universiti Kebangsaan Malaysia, alit@ukm.my)
PDF
ROSMADI FAUZI (Universiti Malaya, rosmadifauzi@um.edu.my), AMER SAIFUDE GHAZALI (Universiti Malaya, asaifude@um.edu.my), JUNAIDI AWANG BESAR (Universiti Kebangsaan Malaysia, jab@ukm.my), MOHD FUAD MAT JALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, fuad@ukm.my), NOVEL LYNDON (Universiti Kebangsaan Malaysia, novel@ukm.my), MAZLAN ALI (Universiti Teknologi Malaysia, lant@ic.utm.my)
PDF
JUNAIDI AWANG BESAR (Universiti Kebangsaan Malaysia, jab@ukm.my), MOHD FUAD MAT JALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, fuad@ukm.my), NOVEL LYNDON (Universiti Kebangsaan Malaysia, novel@ukm.my), ROSMADI FAUZI (Universiti Malaya, rosmadifauzi@um.edu.my), AMER SAIFUDI GHAZALI (Universiti Malaya, asaifude@um.edu.my), MAZLAN ALI (Universiti Teknologi Malaysia, lant@ic.utm.my)
PDF
HABIBAH AHMAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, ha@ukm.my), HAMZAH JUSOH (Universiti Kebangsaan Malaysia, hj@ukm.my), MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my), AMRIAH BUANG (Universiti Kebangsaan Malaysia, amriah@ukm.my), AHMAD NAZRIN ARIS ANUAR (Universiti Teknologi MARA Shah Alam, aek_2751@yahoo.com)
PDF
HABIBAH AHMAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, ha@ukm.my), HAMZAH JUSOH (Universiti Kebangsaan Malaysia, hj@ukm.my)
PDF
HABIBAH AHMAD (Universiti Kebangsaan Malaysia, ha@ukm.my), HAMZAH JUSOH (Universiti Kebangsaan Malaysia, hj@ukm.my), ER AH CHOY (Universiti Kebangsaan Malaysia, erahchoy@yahoo.com), AMRIAH BUANG (Universiti Kebangsaan Malaysia, amriah@ukm.my), MOHD FUAD MAT JALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, fuad@ukm.my), K. Z. NUR AMIRAH (Universiti Kebangsaan Malaysia), K. Z. ATIQAH (Universiti Kebangsaan Malaysia), S. SRI WINARNI (Universiti Kebangsaan Malaysia)
PDF
ROSNIZA AZNIE CHE ROSE (Universiti Kebangsaan Malaysia, aznie@ukm.my), ABDUL RAHIM MD. NOR (Universiti Kebangsaan Malaysia, rahim@ukm.my), ROSMIZA MOHD ZAINOL (Universiti Kebangsaan Malaysia, rosmiza@ukm.my), NOVEL LYNDON (Universiti Kebangsaan Malaysia, novel@ukm.my), MOHD FUAD MAT JALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, fuad@ukm.my), MIMI HANIDA ABDUL MUTALIB (Universiti Kebangsaan Malaysia, mimi@ukm.my), ZAIMAH RAMLI (Universiti Kebangsaan Malaysia, zaimah@ukm.my), MOHD AZLAN ABDULLAH (Universiti Kebangsaan Malaysia, alimerang@ukm.my), MOHD YUSOF HUSSAIN (Universiti Kebangsaan Malaysia, hmyusoff@ukm.my), NORAZIAH ALI (Universiti Kebangsaan Malaysia, aziah@ukm.my)
PDF