Author Details

Sapian, Ros Zam Zam, Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Malaysia, Malaysia

  • Vol 34 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    Darjah Terkurang Harga, Aktiviti Penjualan Semula dan Tahap Kecairan Selepas Pasaran Saham TAA
    Abstract  PDF