Author Details

Sari, Ria Nelly

  • Vol 25 (2006) - RESEARCH ARTICLES
    Kesan Padanan antara Perakaunan Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma
    Abstract  PDF