Author Details

Aman, Aini, Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor Malaysia, Malaysia

  • Vol 32 (2011) - RESEARCH ARTICLES
    Risiko Hubungan dan Kepercayaan: Kajian Kes Penyumberan-Luar Perkhidmatan Perakaunan di Malaysia(Relational Risks and Trust: A Case Study of Accounting Outsourcing in Malaysia)
    Abstract  PDF