Keselamatan Peribadi di Facebook: Ancaman dan Penyelesaian

Intan Suria Hamzah

Abstract


Di era globalisasi dan kecanggihan teknologi maklumat yang melanda dunia, masyarakat semakin terdedah dengan perubahan semasa dan ancaman jenayah seperti ancaman keselamatan peribadi melalui aplikasi dalam talian seperti Facebook. Justeru, kajian ini membincangkan bentuk-bentuk ancaman keselamatan peribadi melalui Facebook dan penyelesaiannya di Malaysia. Facebook merupakan salah satu medium komunikasi masa kini yang paling popular di Malaysia serta mempunyai jutaan pengguna setiap hari sama ada di dalam negara mahupun luar negara. Ianya bersifat mesra, mudah, cepat serta individu atau masyarakat boleh berkongsi segala aktiviti harian dalam bentuk status penulisan, gambar atau video kepada komuniti maya. Kajian ini bertujuan mengetengahkan bentuk-bentuk ancaman keselamatan peribadi yang bermula di Facebook, memberi kesedaran awam kepada masyarakat Malaysia sewaktu menggunakan Facebook dan memberi saranan terhadap langkah penyelesaian sebelum atau selepas berlaku penipuan di melalui media sosial. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif bagi mendapatkan data dan maklumat iaitu melalui Polis DiRaja Malaysia, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta kajian kepustakaan. Hasil kajian mendapati Facebook membantu manusia untuk berhubung, berniaga dan berkomunikasi. Namun begitu, ianya turut mempunyai kesan langsung terhadap keselamatan peribadi bagi individu, masyarakat mahupun organisasi menerusi ancaman jenayah siber, penipuan, kecurian data, eksploitasi dan kebocoran maklumat peribadi, penipuan cinta, fitnah, buli siber, pendorong masalah sosial remaja dan pasangan curang. Kajian ini dapat memberi sumbangan kepada kesedaran masyarakat awam untuk sentiasa berhati-hati semasa menggunakan Facebook, tidak sewenang-wenangnya memberikan butiran peribadi kepada orang yang tidak dikenali serta memberi pendedahan kepada tindakan yang perlu diambil apabila menjadi mangsa penipuan.

 

Kata kunci: Media sosial, Facebook, komunikasi, ancaman, keselamatan peribadi.https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-22


Full Text:

PDF

References


Ahlqvist, T., Back, A., Halonen, M., & Heinonen, S. (2008). Social media roadmaps: Exploring the futures triggered by social media. Julkaisija- Utgivare.

Bajpai, K. (2000). Human security: Concept and measurement. Kroc Institute Occasional Paper.

Bahri, L., Carminati, B., & Ferrari, E. (2018). Decentralized privacy preserving services for online social networks. Online Social Networks and Media, 6, 18-25.

Basilisco, R., & Jin, C. K. (2015). Uses and gratification motivation for using Facebook and the impact of Facebook usage on social capital and life satisfaction among Filipino users. International Journal of Software Engineering and Its Applications, 9(4),191-194.

Bernama. (2016, Januari 14). Media sosial boleh jadi medium penyumbang kes cerai. Astro Awani. http://www.astroawani.com/berita-malaysia/

Brown, F., & Cefaratti, T. (2019). Big tech tyrants: How Silicon Valley's stealth practices addict teens, silence speech and steal your privacy. Post Hill Press.

Croteau, D., & Hoynes, W. (2003). Media society: Industries, images, and audiences (3rd ed). Pine Forge Press.

Cross, M. (2013). Social media security: Leveraging social networking while mitigating risk. Elsevier Inc.

Cyber Security Malaysia. (2019, Januari 2). MyCERT incident statistics 2018.

eMarketer. (2019, September 9). Data and research on digital for business. https://www.emarketer.com/

Ezumah, B. A. (2013). College students’ use of social media: Site preferences, uses and gratifications theory revisited. International Journal of Business and Social Science, 4(5),27-34.

Fullerton, R. (2011). The impact of social media on marketing strategy. http://www.academia.edu/3719601/The_Impact_of_Social_Media_on_Marketing

Faris Fuad. (2019, Ogos 7). JSJK rekod kerugian RM250 juta jenayah siber. Berita Harian. https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/08/593732/jsjk-rekod-kerugian-rm250-juta-jenayah-siber

Fukuda-Parr, S. (2003). New threats to human security in the era of globalisation. Journal of Human Development, 4(2), 167-180.

Gasper. D., & Gomez, O. (2015). Human security thinking in practice: Human security thinking in practice: ‘Personal security’, ‘citizen security' and comprehensive mappings. Journal Contemporary Politics, 21(1), 100-116.

Gierszewski, J. (2017). Personal security within the human security paradigm. Security Dimensions International & National Studies, 23, 51–66.

Hargeet Kaur. (2013, Julai 9). Buli siber: Apakah buli siber?. Kementerian Kesihatan Malaysia. http://www.myhealth.gov.my/cyberbullying/

Ilyas, S., & Khushi, Q. (2012). Facebook status updates: A speech act analysis. Academic Research Internasional, 3(2), 500-507.

Kumar, A., Gupta, S.K., Rai, A. K., & Sinha, S. (2013). Social networking sites and their security issues. International Journal of Scientific and Research Publications, 3(4),1-5.

Lachenicht, L. G. (1980). Aggravating language: A study of abusive and insulting language. International Journal of Human Communication, 13(4), 607–688.

Lombardi, G. (2012). How to map out the perfect, integrated, online marketing strategy for your practice. Dental Economics, 102(61).

Lorrie, T. (2010). McGraw-Hill 36-hour course: Online marketing. McGraw-Hill Professional Publishing.

Mariam Abd. Majid, & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin. (2017). Perceraian rumah tangga di negeri Selangor Darul Ehsan dan pendekatan menanganinya. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 4(2), 285-303.

Murugan Krishnan. (2018). Strategi ketidaksantunan bahasa dalam komen malaysiakini. Universiti Malaya.

Muhammad Adnan Pitchan, & Siti Zobidah Omar. (2019). Dasar keselamatan siber malaysia: Tinjauan terhadap kesedaran netizen dan undang-undang. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(1), 103-119.

Muhammad Adnan, Siti Zobidah, Jusang Bolong, & Akmar Hayati. (2017). Analisis keselamatan siber dari perspektif persekitaran sosial: Kajian terhadap pengguna internet di Lembah Klang. Journal of Social Sciences and Humanities, 12(2), 16-29.

Mohd Azul Mohamad Salleh, & Nurul Madiha Mohd Ilham. (2017). Pengalaman dan kesedaran pengguna dewasa terhadap isu pengawasan di media sosial. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 33(1), 502-514.

McGrew, A., & Poku, N. K. (2007). Globalization, development and human security. Polity Press.

MyCert. (2019, Disember 2). Langkah dan panduan pencegahan penipuan. Kementerian Komunikasi & Multimedia. https://www.mycert.org.my/portal/index

Portal Rasmi MyHealth. (2012, April 27). Gengsterisme. Kementerian Kesihatan Malaysia http://www.myhealth.gov.my/en/gengsterisme/

Nurul Madiha Mohd Ilham, & Mohd Azul Mohamad Salleh. (2015). Isu privasi dan keselamatan dalam kalangan pengguna aplikasi media sosial. E-Bangi: Journal of Social Sciences & Humanities, 10(2), 203-216.

Polis Diraja Malaysia. (2016). Statistik kes jenayah warga Malaysia tahun 2014-2015. Bahagian Rekod Jenayah (D4), Jabatan Siasatan Jenayah, Bukit Aman Kuala Lumpur.

Polis Diraja Malaysia. (2019, Disember 20). Kesedaran masyarakat tentang pencegahan jenayah. Ketua Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti, Ipoh Perak.

Polis Diraja Malaysia. (2014, November 4). Jenayah warga Malaysia (temubual). Ibu Pejabat Daerah Ampang Jaya, Kuala Lumpur.

Polis Diraja Malaysia. (2019, November 9) Langkah Pencegahan jenayah siber (Temubual menerusi telefon).

Portal Rasmi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. (2019, November 16). Elakkan diri daripada menjadi statistik jenayah siber. https://www.mcmc.gov.my/ms/media/press-clippings/statistik

Portal Rasmi Kementerian Komunikasi & Multimedia. (2020, Januari 22). https://www.kkmm.gov.my/

Quan-Haasn, A., & Young, A. L. (2010). Uses and gratifications of social media: A comparison of Facebook and instant messaging. Bulletin of Science, Technology & Society, 30(5), 350-361.

Siti Ezaleila Mustafa. (2016). Penggunaan laman sosial dan impaknya terhadap hubungan persahabatan dalam talian. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(2), 65-81.

Syamsiah Sahat, & Rozlin Rusharmeen Rosmin. (2019, Ogos 13). Jangan biar hati anda di Godam. Bernama. KKMM. https://www.kkmm.gov.my/index.php/awam/berita-terkini/15578 bernama-13-ogos-2019-jangan-biarkan-hati-anda-digodam

Undang-Undang Malaysia. (2020, Februari 11). Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998. AGC Portal Governance. http://www.agc.gov.my/agcportal/uploads/files/Publications/LOM/MY/Akta.pdf

UNDP. (1994). Human development report. Oxford University Press.

United Nations. (2009). Human security in theory and practice: Application of the human security concept and the united nations trust fund for human security. Human Security Unit Office for the Coordination of Humanitarian Affairs United Nations. http://hdr.undp.org/en/media/HS_Handbook_2009.pdf

Wan Azizah Wan Omar, & Lim Ann Teck. (2019). Malaysia baharu 2018 (Buku rasmi tahunan Jabatan Penerangan Malaysia). Jabatan Penerangan Malaysia.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528