Perkembangan Teknologi Komunikasi dan Sumbangannya kepada Pentadbiran British dan Masyarakat di Negeri-Negeri Selat 1902-1938

Koh Kuan Wei, Zubaidah V. P. Hamzah, Azlizan Mat Enh

Abstract


Sistem komunikasi merupakan elemen penting untuk melicinkan pentadbiran selain menyediakan kemudahan perhubungan kepada masyarakat tempatan. Perkembangan ekonomi dan perubahan sistem pentadbiran British di Negeri-Negeri Selat mendorong pentadbiran British untuk memperkenalkan sistem komunikasi moden di Negeri-Negeri Selat bagi memudahkan urusan penyampaian maklumat. Kebanyakan kajian lepas dalam aspek perhubungan adalah lebih berfokus kepada perkembangan sistem pengangkutan berbanding sistem komunikasi. Sehubungan itu, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti usaha-usaha yang dilakukan oleh British dalam pembangunan teknologi komunikasi di Negeri-Negeri Selat dan sumbangannya kepada pentadbiran dan penduduk tempatan. Kaedah yang digunakan untuk menjalankan kajian ini ialah kaedah kualitatif yang berasaskan metodologi sejarah dengan menjadikan bahan primer sebagai sumber analisis utama. Antara fail yang dirujuk ialah fail kolonial CO273 Colonial Office: Straits Settlements Original Correspondence dan CO275 Colonial Office: Straits Settlements Sessional Papers. Kajian mendapati bahawa pelbagai usaha telah dilakukan oleh British di Negeri-Negeri Selat untuk membangunkan sistem komunikasi yang sempurna dan efisien. Antaranya menaik taraf kemudahan telefon dan telegraf dengan menaik taraf talian-talian sedia ada. Talian-talian telefon dan telegraf juga ditambah di seluruh Negeri-Negeri Selat seterusnya memperluaskan jaringan ke Negeri-Negeri Melayu yang lain. Teknologi tanpa wayar juga diperkenalkan di Singapura dan Pulau Pinang untuk menyediakan teknologi komunikasi moden dan canggih pada era tersebut. Transformasi dalam sistem komunikasi di Negeri-Negeri Selat telah menyumbang kepada kelancaran urusan pentadbiran selain memberi manfaat dalam bidang sosial dan ekonomi.

 

Kata kunci: Teknologi komunikasi, pentadbiran British, negeri-Negeri Selat, khidmat sosial, penyampaian maklumat.

 

 

https://doi.org/10.17576/JKMJC-2021-3701-07


Full Text:

PDF

References


Al-Amril Othman, & Mohd Nor Shahizan Ali. (2018). Misinterpretation of rumors towards racial conflict: A review on the impact of rumors spread during the riot of May 13, 1969. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(3), 271-282.

Andaya, B. W. & Andaya, L. Y. (1982). A history of Malaysia. MacMillan Education Ltd.

Azharudin Mohamed Dali. (2001). Perkembangan sistem telekomunikasi di Selangor: Telegraf dan telefon 1874-1896. Kuala Lumpur: Persatuan Sejarah Malaysia.

Azlizan Mat Enh, & Norlilawati Samak. (2020). Peranan akhbar sebagai wadah komunikasi pemerintah kepada rakyat selepas Pilihan Raya Umum 1969. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 36(1), 1-19.

Chai, H. C. (1967). The development of British Malaya 1896-1909 (2nd ed.). Oxford University Press.

Colonial Office, CO273/369/10546. (1911, March 7). Wireless telegraph station on Penang Hill [Letter from the Secretaries, Chamber of Commerce, Penang to the Hon’ble the Colonial Secretary, Singapore].

Colonial Office, CO273/375/41617. (1911, December 6). Enquiry with the telephone system.

Colonial Office, CO273/394/28355. (1912, June 4). Report on telegraph and telephone system.

Colonial Office, CO273/413/15783. (1914, April 29). Wireless telegraph stations in Singapore and Penang.

Colonial Office, CO273/531/286. (1925, December 5). Modernization of wireless telegraph station at Selatar.

Colonial Office, CO275/64. (1902). Annual report for the year 1901 [Report of Postal Department by Acting Postmaster -General, S. S.].

Colonial Office, CO275/66. (1903). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual department reports of the Straits Settlements for the year 1902].

Colonial Office, CO275/68. (1905). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1903].

Colonial Office, CO275/70. (1905). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1904].

Colonial Office, CO275/74. (1907). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual department reports of the Straits Settlements for the Year 1906].

Colonial Office, CO275/77. (1908). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1907].

Colonial Office, CO275/79. (1910). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1908].

Colonial Office, CO275/81. (1910). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1909].

Colonial Office, CO275/87. (1912). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1911].

Colonial Office, CO275/94. (1915). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1914].

Colonial Office, CO275/96. (1916). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1915].

Colonial Office, CO275/98. (1918). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1916].

Colonial Office, CO275/100. (1920). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1918].

Colonial Office, CO275/101. (1921). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1919].

Colonial Office, CO275/103. (1922). Postal and Telegraphs Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1920].

Colonial Office, CO275/105. (1923). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1921].

Colonial Office, CO275/107. (1924). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1922].

Colonial Office, CO275/112. (1926). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1924].

Colonial Office, CO275/117. (1928). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1926].

Colonial Office, CO275/121. (1929). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1928].

Colonial Office, CO275/124. (1930). Posts and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1929].

Colonial Office, CO275/126. (1932). Postal and Telegraph Department of the Straits Settlements [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1930].

Colonial Office, CO275/129. (1933). Report of the Posts and Telegraphs Department for the year 1931 [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1931].

Colonial Office, CO275/131. Annual report on the Postal and Telegraph Department for the year 1932 [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1932].

Colonial Office, CO275/136. (1936). Annual report on the Posts and Telegraphs Departments of the Malayan Postal Union for the year 1934 [Annual departmental reports of the Straits Settlements for the year 1934].

Drabble, J. H. (2000). An economic history of Malaysia, c. 1800-1900: The transition to modern economic growth. MacMillan Press Ltd.

Jessy, J. S. (1979). Sejarah Tanah Melayu (1400-1959). Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kaur, A. (1985). Bridge and barrier: Transport and communications in Colonial Malaya 1870-1957. Oxford University Press.

Koh, K. W., Zubaidah V. P. Hamzah, & Azlizan Mat Enh. (2020). Pembangunan perkhidmatan pos dan sumbangannya kepada pentadbiran British dan masyarakat di negeri-negeri Selat 1902-1938. Jurnal Dunia Pengurusan, 2(2), 12-24.

Muhammad Aslah Akmal Azmi, & Mohd Samsudin. (2018). Propaganda British di Tanah Melayu pada zaman Perang Dunia Pertama (1914-1916). Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(4), 19-41.

Syed Arabi Idid. (2019). Communication education in Malaysia: Early days to recent years. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(1), 303-318.

Turnbull, C. M. (2009). A history of modern Singapore 1819-2005. Singapore: NUS Press.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528