Romantik, Kaya dan Sempurna: Representasi Pasca-Islamism dalam Novel Ayat-Ayat Cinta 2 Karya Habiburrahman El-Shirazy

Ummi Hani Abu Hassan, Awang Azman Awang Pawi

Abstract


Pasca-Islamism adalah satu proses Islamisasi baru sama ada secara projek mahupun situasi halus yang berlaku di seluruh dunia. Ianya berlaku kesan globalisasi media. Walaupun perbincangannya bermula dengan isu sosio-politik dan empayar intelektual, kini pasca-Islamisme menjadi asas kepada sarwajagat muslim terutama yang berinteraksi dengan sistem dan nilai barat. Dalam konteks Indonesia yang mempunyai majoriti penduduk Islam dan mengamalkan politik demokrasi, ciri pasca-Islamism adalah sesuatu yang menarik untuk diterokai. Justeru, kajian ini mengemukakan sorotan mendalam terhadap Novel Ayat-Ayat Cinta 2 karya Habiburrahman El-Shirazy sebagai tirai diskusi kesusasteraan Islam pasca-Islamism. Kajian mendapati kelahiran novel-novel Islam selepas tahun 2003 dilatari oleh tiga faktor utama iaitu agama Islam yang semakin dihayati di Indonesia, budaya popular yang tumbuh hasil kesuburan politik demokrasi dan persaingan antara penerbit yang dipacu ekonomi pasaran bebas. Daripada aspek pembinaan plot dan naratif novel pula terbina dari dua struktur iaitu struktur yang berangkat dari penawaran mesej Islam dan struktur kisah-kisah yang lebih peribadi seperti cinta romantik dan seks. Alat penyatuan dua struktur tersebut adalah nilai-nilai komersial, kontemporari dan popular yang telah menerima penjenamaan dalam pasaran komunikasi dan media massa. Terakhir, kajian berpendapat bahawa Novel Ayat-Ayat Cinta 2 adalah hasil kesusasteraan dalam masa yang sama adalah produk budaya pasca-Islamism. Kesemua gabungan kisah cinta Islam, budaya popular masyarakat, produksi karya dan penyebaran karya dalam khalayak pembaca membentuk cita rasa dan pemikiran budaya popular semasa.

 

Kata kunci: Pasca-Islamism, novel popular Islam, sastera Indonesia, novel Ayat-Ayat Cinta 2, media massa.


Full Text:

PDF

References


Arifianto, A. R. (2009). Explaining the cause of Muslim-Christian conflicts in Indonesia: Tracing the origins of Kristenisasi and Islamisasi. Islam and Christian-Muslim Relation, 20(1), 73-89.

Arnez, M. (2009). Dakwah by The Pen: Reading Helvy Tiana Rosa’s Bukavu. Indonesia and the Malay World, 37(107), 45-64.

Aspinall, E. (2007). From Islamism to nationalism in Aceh, Indonesia. Nations and Nationalism,13(2), 254-263.

Awang Azman Awang Pawi, Zulkanain Abdul Rahman, Rosmadi Fauzi, & Suffian Mansor. (2016). The Rise of Politic Ethnonationalism in the State of Sarawak Borneo. Journal of Scientific Research and Development, 3(7), 78- 85.

Bayat, B. (1996). The Coming of a Post Islamist Society. Critique: Critical Middle Eastern Studies, 5(9), 43-52.

Bowen, J. R. (1984). Death and the history of Islam in Highland Aceh. Indonesia, 38(10), 21-38.

El-Shirazy, A. S. (2006). Fenomena Ayat-Ayat Cinta. Jakarta: Penerbit Republika.

El-Shirazy, H. (2015). Ayat-ayat cinta 2. Jakarta: Republika Penerbit.

Harmakaputra, H. A. (2015). Islamism and post- Islamism “Non- Muslim” in socio-political discourses of Pakistan, the United States, and Indonesia. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 53(1), 179-204.

Heryanto, A. (Ed.). (2009, November 24). Popular culture in Indonesia: Fluid identities in post-authoritarian politics (Paperback Routledge Media, Culture and Social Change in Asia Series). New York: Routledge.

Heryanto, A. (2011). Upgraded piety and pleasure, the new middle class and Islam in Indonesian popular culture. In Weintraub, A. (Ed.), Islam and popular culture in Indonesia and Malaysia (pp. 60-82). New York: Routledge.

Huda, A. N. (2010). Filming Ayat-Ayat Cinta, the making of a Muslim public sphere in Indonesia. Journal of Indonesian Islam, 4(1), 43-60.

Koh Young Hun, & Ummi Hani Abu Hassan. (2015). Fenomena novel popular Islam di Malaysia dan Indonesia: Bacaan khusus terhadap novel Ayat-Ayat Cinta dan Salju Sakinah. Jurnal Melayu, 14(1), 92-102.

Koh Young Hun, & Ummi Hani Abu Hassan. (2018). A comparison of the concept of romantic love in the novel Ayat-Ayat Cinta 2 and Salju Sakinah. Malay Literature, 31(1), 98-123.

Md Azalanshah Md Syed. (2019). K-pop, aspirasi kemodenan dan ketidakpatuhan strategik dalam kalangan wanita Melayu. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(2), 103-122.

Muhamad Ansor. (2016). Post-Islamism and the remaking of islamic public sphere in post-reform Indonesia. Studia Islamika, 23(3), 471-515.

Mujiyanto, Y., & Fuady, A. (2014). Kitab sejarah sastra Indonesia. Yogjakarta: Penerbit Ombak.

Muller, D. M. (2015). Islamic politic and popular culture in Malaysia: Negotiating normative between Shariah law and electric guitars. Indonesia and the Malay World, 43(127), 318-344.

Muzakki, A. (2017). Transmitting Islam through stories, the sociology of production and comsumption of Islam in novel literature. Journal of Indonesian Islam, 11(1), 59-66.

Mohammad Rokib. (2015). Reading popular Islamic literature: Continuity and change in Indonesian literature. International Journal of Religious Literature and Heritage, 4(2), 183-194.

Mohd Faizal Musa. (2012). Wacana sastera Islam di Malaysia dan Indonesia. Selangor: Penerbit UPM.

Mohd Zariat Abdul Rani. (2012). Islam, romance and popular taste in Indonesia: A textual analysis of Ayat-Ayat Cinta by Habiburrahman El-Shirazy and Syahadat Cinta by Taufiqurrahman Al-Azizy. Indonesia and The Malay World, 40(116), 59-73.

Moussay, G. (1986). Une grande figure de I’ Islam Indonesien: Buya Hamka. Archipel, 32, 87-111.

Nisa, E. F. (2018). Creative and lucrative da’wa: The visual culture of instagram amongs female Muslim youth in Indonesia. Asiascape: Digital Asia, 5, 68-99.

Noor, F. A. (2015). Popular religiousity in Indonesia today, the next step after Islam kultural. Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies, 53(2), 283-302.

Noorhaidi Hasan. (2009). The making of publis Islam: Piety, agency and commodifacation on the landscape of the Indonesian Public sphere. Contemporary Islam, 3(3), 229-250.

Paramadhita, I. (2010). Passing and conversion narratives Ayat-Ayat Cinta and Muslim performativity in contemporary Indonesia. Asian Cinema, 21(2), 69-90.

Sakai, M. (2012). Preaching to Muslim youth in Indonesia: The dakwah activities of Habiburrahman El Shirazy. Review of Indonesian and Malaysian Affairs, 46(1), 9-31.

Sasono E. (2013) Islamic revivalism and religious piety in Indonesian cinema. In Daniels T. P. (Eds), Performance, Popular Culture, and Piety in Muslim Southeast Asia. New York: Palgrave Macmillan.

Sinanovic, E. (2005). Post-Islamism: The failure of Islamic activism? International Studies Review, 7(3), 433-436.

Strinati, D. (2004). An introduction to theories of popular culture. London: Routledge.

Suffian Mansor, & Awang Azman Awang Pawi. (2018). Sarawak dalam pilihan raya umum ke-14: Cabaran kepada konsep strongman dan penaung-dinaung. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategic Studies, 45(2) (December 2018), 186-220.

Wan Ahmad Fahmi Wan Muda. (2014). Pemikiran pasca Islamisme dalam konteks gerakan Islam di Malaysia. UMRAN International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 3(3), 9-15.

Wan Sabri Wan Yusuf. (2005). Religious harmony and inter-faith dialogue in the writings of Hamka. Intelectual Discourse, 13(2), 113-134.

Weintraub, A. (Ed.). (2011). Islam and popular culture in Indonesia and Malaysia. New York: Routledge.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528