Drama Adaptasi Korea: Suatu Analisis Terhadap Pemaparan Agama dan Adat dalam Drama ‘Alamatnya Cinta’

Nazra Aliff Nazri, Abdul Latiff Ahmad

Abstract


Pada masa kini, antara jenis penghasilan drama tempatan ialah drama adaptasi yang diambil dari negara luar. Namun, progam dari luar ini dilihat mampu memberikan pengaruh yang kurang baik khususnya terhadap khalayak tempatan dan berpotensi dalam menggantikan nilai-nilai budaya yang ada. Justeru itu, kajian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pemaparan agama dan adat tempatan diketengahkan dalam drama adaptasi dari negara Korea Selatan. Dari situ, akan diketahui tembusan dan silang budaya yang berlaku antara masyarakat Melayu dan Korea Selatan melalui penghasilan drama adaptasi ini dalam konteks tempatan. Kaedah yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis tekstual ke atas drama ‘Alamatnya Cinta’ yang diadaptasi daripada siri popular Korea Selatan ‘Full House’ pada tahun 2018. Kaedah ini sesuai digunakan bagi mendalami mesej yang cuba disampaikan oleh pembuat teks melalui penggunaan elemen agama dan adat di dalam drama adaptasi ini. Hasil kajian mendapati walaupun drama ini merupakan sebuah drama adaptasi dari Korea Selatan namun elemen kebudayaan Melayu dan Islam itu masih banyak dipamer dan dipertontonkan kepada masyarakat. Ini sekaligus menunjukkan bahawa pembuat teks bagi drama adaptasi tempatan masih peka dan tidak memandang ringan kepada penggunaan elemen agama dan adat dalam menghasilkan sebuah naskah terutama karya adaptasi.

 

Keywords: Drama, adaptasi, agama, adat, analisis tekstual.

Full Text:

PDF

References


Ahmad Fauzi Mohd Ayub, Norhasni Zainal Abidin, & Andi Suwirta. (2014). Hubungan antara penggunaan internet bermasalah umum dan kesunyian dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Jurnal Kajian Pendidikan, 4(2), 189-200.

Ainul Bashirah Ismail, Zuliza Mohd Kusrin, & Mat Noor Mat Zain. (2012). Kesalahan khalwat dan perbuatan tidak sopan dan hukumannya menurut Islam. Jurnal Hadhari, 4(2), 65–88.

Al-Jazairiy, J. (2010). Tafsir maudhu’i 90 laluan mudah ke syurga (Vol. 1, Terj. Arsil Ibrahim. Kuala Lumpur: Blue-T Publication Sdn. Bhd.

Alftberg, A., & Bengtsen, P. (2018). The sci-fi brain: Narratives in neuroscience and popular culture, culture unbound. The Unbound Brain, 10(1), 11-30. https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1810111

Asliza Aris, Norwani Md. Nawawi, & Saemah Yusof. (2015). Refleksi Islam dalam pakaian tradisional Melayu: Baju kurung. Seminar Antarabangsa Warisan dan Tamadun Melayu (ICOMHAC 2015).

Astro Awani. (2019). They even support Free Palestine' - PU Syed dikecam gara-gara gelar BTS Setan. Dicapai pada 30 Oktober 2019, dari https://www.astroawani.com/berita-hiburan/they-even-support-free-palestine-pu-syed-dikecam-garagara-gelar-bts-setan-206462

Nadiah Nabilah Baharum, Selamah Maamor, & Aziza Othman. (2015). Examining the factors that influence customer’s intention to use Ar-Rahnu at post office: A case study in Kedah. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 11(4), 86–99.

Dominic, S. (2003). Popular culture: Pengantar menuju teori budaya populer. Yogyakarta: Bentang.

Effendy, T. (2004). Pemakaian ungkapan dalam upacara perkawinan orang Melayu. Yogyakarta: Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

Fatimah Muhd Shukri, & Nur Afifah Vanitha Abdullah. (2018). Sepet (2005): Sebuah filem nasional Malaysia. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 34(2), 309-322.

Grondona, M. (2000). A cultural typology of economic development. In L. E. Harrison & S. P. Huntington (Eds.), Culture matters: How values shape human progress. New York: Basic Books.

Hairuddin Megat Latif, & Che Asiah Abdullah. (2018). Islam dalam perlembagaan Malaysia: Kewajarannya berdasarkan faktor kesultanan Melayu. Journal of Ethics, Legal and Governance, 4, 1-12.

Hasrul Hashim, & Bahiyah Omar. (2011). Transformasi penyiaran televisyen melalui internet: Kajian perhubungan kepuasan terhadap pengguna remaja. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 27(1), 146-169.

Julina Tajul Ariffin Hassan Abu Bakar, & Nor Hafezah Yusof. (2018). Culture in Korean drama towards influencing Malaysian audiences. International Journal of Innovative Research in Engineering and Management, 5.

Khairiah Mohd. Yassin. (2014). Hubungan budaya dan ilmu dari perspektif barat dan Islam. Jurnal MANU, 20, 25-5.

Khairul Hafiz Noor Hissham, Mohd Anuar Ramli, Mohd Anuar, & Syed Mohd Jefri. (2019). Analisis budaya popular dalam masyarakat Melayu dari perspektif hukum Islam. Perbentangan kertas di Conference: Minggu Terbuka Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya 2019 (MiTA '19).

Kłoskowska, A. (1996). Kultury narodowe u korzeni. Poland: Wydawnictwo Naukowe PWN.

KOREA.net. (2016). K-drama masterpieces (3): ‘Full House’. Dicapai pada 12 Mei 2019, dari http://www.korea.net/NewsFocus/Culture/view?articleId=140875

Kurt, I., & Gok, H. (2015). Impact of technology on the perceptions of culture shock. Mevlana International Journal of Moral and Values Education (MIJMVE), 2(2), 21-28.

Labaš, D., & Mihovilović, M. (2011). Mass media and the semiotics of popular culture. Journal Kroatologija, 2(1), 122-122.

Lakonawa, P. (2013). Agama & pembentukan cara pandang serta perilaku hidup masyarakat. Humaniora, 4(2), 790-799.

Malaysia Kini. (2017). Peminat di KL berkumpul kenang mendiang Jong-hyun. Dicapai pada 29 Oktober 2019, dari https://www.malaysiakini.com/hiburan/406315

Mariam Abd. Majid, & Mohammad Syafirul Zarif Saleh Hudin. (2017, September). Perceraian rumah tangga di negeri Selangor Darul Ehsan dan pendekatan menanganinya. E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 4(2), 285-303.

McQuail, D. (2005). McQuail’s mass communication theory. London: Sage Publications.

Md Azalanshah Md Syed. (2019). K-pop, aspirasi kemodenan dan ketidakpatuhan strategik dalam kalangan wanita Melayu. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 35(2), 101-120.

Md Azalanshah Md Syed. (2015). Penontonan drama rantaian dalam kalangan wanita Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Mohd Daud Ali. (2002). Fenomena ‘sempalan’ keagamaan di PTU: Sebuah tantangan bagi pendidikan agama Islam. Dalam Fuaduddin, & Cik Hasan Bisri (Eds.), Dinamika pemikiran Islam di perguruan tinggi. Ciputat: Logos.

Mohd Khairuddin Mohad Sallehuddin, Muhammad Ridhwan Sarifin, & Mohamad Fauzi Sukimi. (2020). Konsumerisme dan kelas sosial dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Jurnal Akademika, Isu Khas 1.

Mohd Suharta, T. Z., & Ahmad, A. L. B. (2018). Nilai dimensi budaya: Suatu kajian analisis kandungan ke atas filem pecah panggung Malaysia. Jurnal Wacana Sarjana, 2(1).

Mohamed Taib Osman. (2004). Adat resam masyarakat Melayu. Kuala Lumpur: Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional.

Mohamad Zain Musa, &, Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman. (2010). Peranan budaya dalam mempromosikan keharmonian di Asia Tenggara. Jurnal Terjemahan Alam & Tamadun Melayu, 1(2), 183-189.

Monika @ Munirah Abd Razzak, Nik Mohd Zaim Ab Rahim, Nur Asilah Ibrahim, & Khadher Ahmad. (2013). International Journal on Quranic Research (IJQR), 3(4), 95-120.

Muhammad Khairul Hafiz Noor Hissham, Mohd Anuar Ramli, & Syed Mohd Jeffri Syed Jaafar. (2019). Unsur kearifan tempatan dalam seni persembahan Melayu-Islam: Analisis dari perspektif hukum Islam. Jurnal Fiqh, 16(2), 321-352.

Muhammad Muhaimin Zainal Abidin, & Rosmawati Mohamad Rasit. (2018). Analisis mesej dakwah dalam filem Munafik (2016). Jurnal Fikiran Masyarakat, 6(1).

Mustari, M. I. & Jasmi, K. A. (2008). Fungsi dan peranan masjid dalam masyarakat Hadhari. Skudai, Johor Bahru: Universiti Teknologi Press.

Naquiah Nahar Sahrunizam Sangi, Dharsigah A/P Baniear Salvam, Nurhidayu Rosli, & Abdul Hafiz Abdullah. (2018). Impak negatif teknologi moden dalam kehidupan & perkembangan kanak-kanak hingga usia remaja. International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(1), 87–99.

Ngo Sheau Shi, & Harith Baharudin. (2015). Pemaparan kepelbagaian budaya dan agama dalam filem Muallaf arahan Yasmin Ahmad. Wacana Seni Journal of Arts Discourse, 14.

Noriati A. Rashid. (2005). Nilai kesantunan dalam sosiobudaya masyarakat Melayu. Jurnal Pengajian Melayu, 15.

Norfaizah Ghazali, & Zulkifli Mohamad. (2017). Pengaruh budaya dalam drama bisikan Malaya. Journal of Kesidang, 2, 1-17.

Nor Raudah Siren, Munirah Ab Razak, Aisyah Yap, & Ummu Hani Abu Hassan. (2019). Nilai dalam budaya Melayu-Islam melalui filem animasi Upin Dan Ipin. Conference Proceeding ICONIMAD 2019 International Conference on Islam in Malay World IX.

Nur Hidayatul Solehah Osman, & Salbiah Nur Shahrul Azmi. (2020). Persepsi masyarakat terhadap pajak gadai Islam (Ar Rahnu). The Journal of Muamalat and Islamic Finance Research, 17(1), 70-78.

Nurul Huda. (2015). Berjabat tangan dengan lawan jenis. Jurnal Substantia, 17(1).

Rybina, P. (2018). Film adaptation as the art of expansion: The visual poetics of Marleen Gorris’ Mrs. Dalloway. Journal of English Literature, 5, 59-76.

Putri, L. D. (2017). Kekuatan teknologi dalam membentuk budaya populer. Jurnal Lontar, 4(3: September – Desember 2016).

Raihanah Abdullah. (2013). Wanita, perceraian dan mahkamah syariah dalam wanita dan perundangan Islam. Kuala Lumpur: Ilmiah Publisher.

Rashidah Othman, Siti Norlina Muhamad, Farahwahida Mohd Yusof, & Muhammad Amir Wan Harun. (2016). Fesyen wanita menurut perspektif Islam dan kesannya terhadap kesejahteraan fizikal dan spiritual. Jurnal Sains Humanika, 8(3), 65–71.

Rosmawati Mohamad Rasit, & Azimah Misrom. (2016). Analisis elemen patuh syariah dalam filem Nur Kasih The Movie 2011. Berdasarkan teori filem Ar-Risalah. Jurnal Komunikasi: Malaysian Journal of Communication, 32(1), 580-602.

Shida Irwana Omar, & Badaruddin Mohamed. (2014). Amalan hospitaliti dalam masyarakat Melayu tradisional dan sekarang: Kajian kes - program Inap Desa Di Jalan Bharu. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Sohana Abdul Hamid. (2016). Pengaruh media massa terhadap perubahan sosial masyarakat. Journal of Social Sciences and Humanities, Special Issue 1 (October 2016), 214-226.

Solahuddin Abdul Hamid. (2016). Islam dalam pembentukan pandangan semesta masyarakat Melayu. Jurnal Seri Alam, (12), 143-150.

Tian, M., Deng, P., Zhang, Y., & Salmador, M. P. (2018). How does culture influence innovation? A systematic literature review. Management Decision, 56(5), 1088-1107.

Villano, B. D. (2012). Dramatic adaptation, authorship and cultural identity in the eighteenth century. The Case of Samuel Foote. Journal of Early Modern Studies, 1(1), 175-191.

Yusoff, W. F. W., & Hamid, R. A. (2013). Pengaruh agama dan adat dalam penerimaan masyarakat Melayu di negeri-negeri Melayu Bersekutu terhadap perubatan barat sewaktu zaman penjajahan British. Penang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Zainal Kling. (2004). Adat Melayu. Dalam Abdul Latiff Abu Bakar, & Hanipah Hussin (Eds.), (2004). Kepimpinan adat perkawinan Melayu Melaka. Melaka: Institut Seni Malaysia Melaka.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN: 2289-1528