Author Details

Ismail, Hawa, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 10, No 1 (2012) - Articles
    Kesan Intervensi Program Pendidikan Kesihatan terhadap Pengetahuan, Sikap dan Amalan Pemeriksaan Sendiri Payudara dalam kalangan Jururawat di Hospital Kuala Krai, Kelantan
    Abstract  PDF
  • Vol 2, No 2 (2004) - Articles
    The structure of Calcareous Rings in Stichopus hermanni Semper and Holothuria atra Jaeger
    Abstract  PDF