Contact Us

Chief Editor,
JURNAL MELAYU,
Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu,
Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,
Universiti Kebangsaan Malaysia,
43600 Bangi,
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.

Tel: 603 8921 5652/5265 
Fax: 603 8921 3340
E-mail: jmelayu@ukm.edu.my