Author Details

Yaacob, Salmy Edawati, Jabatan Syariah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia