Author Details

Hamjah, Salasiah Hanin, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • Vol 38, No 1 (2016) - Ulasan Buku/Book Reviews
    [ms] Book Review: Tafsir Mawdui: Harta Menurut Perspektif al-Quran oleh (Tafsir Mawdui: Property fom the Perspective of al-Quran by) Muhd Najib Abdul Kadir, Mazlan Ibrahim & Zulkifli Abd. Mubi
    Abstract  PDF