Author Details

Abdul Kadir, Muhd. Najib, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D.E. MALAYSIA

  • Vol 35, No 2 (2013) - Makalah/Articles
    [ms] Methodology of Dakwah to Non-Muslim Parents Based on Story of Prophet Ibrahim AS
    Abstract  PDF
  • Vol 35, No 2 (2013) - Makalah/Articles
    [ms] The Criticism of Liberal Muslims Against Ulum al-Qur’an: A New Tendency in the Interpretation of al-Qur’an
    Abstract  PDF