Author Details

OTHMAN, MUHAMMAD ATIULLAH, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D.E.