Author Details

Abdul Majid, Latifah, Jabatan Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan, Malaysia

  • Vol 37, No 2 (2015) - Makalah/Articles
    [ms] Implication of Nasr Hamid Abu Zayd Interpretation’s towards Women Issues in the al-Qur’an
    Abstract  PDF