Author Details

Yusoff, Ismail, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam, UKM

  • Vol 16 (1995) - Makalah/Articles
    [ms] Perkembangan Penulisan dan Terjemahan Kitab-kitab Tafsir di Malaysia
    Abstract  PDF