Author Details

Mat Zain, Farid, Pusat Kajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia