Author Details

Abd Manan, Bushral Huda, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pemgajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D. E. MALAYSIA