Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

-

-, Engkizar (Indonesia)
-, Faisal (Indonesia)

@

@ MAT SIDEK, ROZIAH SIDIK, Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D.E.

A

Ab Rahman, Noor Izzati
Ab. Ghani, Salamiah, Program Bahasa Arab Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
Ab. Rahman, Ismail
Ab. Rahman, Zaizul, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D.E. MALAYSIA
Abbas, Rashidi, Pusat Bahasa Moden dan Sains Kemanusiaan Universiti Malaysia Pahang 26600 Pekan Pahang Darul Makmur (Malaysia)
Abd Ghani, Zulkiple, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia
Abd Kadir, Muhd Najib, Jabatan Pengajian al-Qur’an dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Abd Kadir, Muhd Najib, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D. E. MALAYSIA
Abd Khahar, Yang Marya, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor Darul Ehsan (Malaysia)
Abd Manan, Bushral Huda, Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pemgajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D. E. MALAYSIA
Abd Rahman, Rosfazila, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) (Malaysia)
Abd Rahman, Rosfazila
Abd Razak, Siti Rashidah
Abd Wahab, Puziah
Abd. Ghani, Kamarulzaman, Jabatan Perkaedahan dan Amalan Pendidikan, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia
Abd. Ghani, Zulkiple
Abd. Hamid, Mohd Nasir, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam Universiti Teknologi MARA, Cawangan Perlis, Kampus Arau Peti Surat 41, 02600, Arau, Perlis
Abd. Majid, Latifah Abd. Majid, Jabatan Pengajian al-Quran dan al-Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D. E. MALAYSIA
Abd. Rahman, Rosfazila
Abdul Hadi, Ahmad Zulfiqar Shah, Jabatan Pengajian Islam Fakulti Sains Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim Perak Darul Ridzuan (Malaysia)
Abdul Kabir, Asmau Imam, Kulliyyah of Education International Islamic University of Malaysia Jalan Gombak 53100 Kuala Lumpur (Malaysia)
Abdul Kadir, Fakhrul Adabi, Jabatan Usuluddin dan Falsafah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor D.E. MALAYSIA

1 - 25 of 711 Items    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>