Belenggu Pemikiran Masyarakat Melayu Islam di Tanah Melayu: Peranan Majalah Qalam Sebelum Merdeka (1950-1957)

Mohd Shahrul Azha Mohd Sharif, Arba’iyah Mohd Noor, Mohd Firdaus Abdullah

Abstract


 Kebudayaan Melayu dan Islam mempunyai nilai kesepaduan yang kuat. Islam banyak mempengaruhi nilai amalan masyarakat Melayu dari segi cara berfikir, akhlak dan tingkah laku serta akidah dan kepercayaan. Walau bagaimanapun, ada di antara amalan seharian yang diamalkan itu tidak selari dengan ajaran Islam sehingga menyebabkan kemunduran kepada bangsa Melayu. Kajian ini, menganalisis isu kemunduran yang dihadapi oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam pada pertengahan abad ke-20, seterusnya mengenal pasti sejauh mana peranan majalah Qalam membentuk minda masyarakat Melayu dalam mempersiapkan diri bagi menghadapi arus modenisasi sebelum merdeka. Kajian ini dilakukan dengan kaedah penyelidikan sejarah berbentuk kualitatif dengan menganalisis dan menginterpretasi kandungan majalah Qalam sebagai rujukan utama di samping rujukan pelbagai sumber yang terdapat di Arkib Negara Malaysia dan Perpustakaan Universiti Malaya. Tidak dinafikan lagi, Qalam adalah sebuah majalah Islamik yang melaungkan suara pemodenan dan perubahan kepada orang Melayu supaya terus ke hadapan seiring dengan pembangunan yang kian pesat. Qalam telah menjalankan tanggungjawab sosial sebaik mungkin dengan memperjelas kepentingan budaya berfikir yang menyeru agar masyarakat Melayu perlu menyingkir kepercayaan dan amalan tradisional mereka seperti taqlid buta, berserah kepada ketentuan dan nasib serta kepercayaan khurafat. Ini kerana perlakuan tersebut boleh membelenggu pemikiran dan merencat perkembangan orang Melayu mengecap kemajuan. Justeru Qalam mengesyorkan supaya ulama menjadi pemimpin ke arah membentuk minda masyarakat Melayu menghadapi cabaran kemodenan dengan berijtihad. Cabaran kemajuan memerlukan orang Melayu sedar akan kelemahan mereka khususnya tentang budaya berfikir. Oleh itu, mereka harus keluar dari kepompong kejumudan dan kemunduran ilmu pengetahuan agar dapat membina kecemerlangan berlandaskan acuan Islam sebenar.

 

The Shackles of Malay Muslim Thinking in Malaya (Tanah Melayu): The Role of Qalam Magazine Before Independence (1950-1957)

Malay culture and Islam are strongly integrated, whereby Islam has, since its arrival, influenced the Malay way of thinking, morality, behavior, belief and faith. However, daily practices, which did not conform to true Islamic teachings, caused the Malay community to regress. This study analyzed the issue of regression faced by the Malay Muslim community in the mid-20th century, while identifying the role of Qalam, an Islamic magazine, in shaping the minds of the Malay community to prepare them for modernization before independence. A qualitative historical analysis and interpretation was conducted on the contents of Qalam magazine as the main reference and various other sources from the National Archives of Malaysia and the University of Malaya Library. Qalam had undoubtedly raised the voice of modernization and change among the Malays to move forward in line with increasing rapid development. Qalam had not only built a sense of social awareness and responsibility in the Malay community but also clarified the importance of changing their mindset towards the beliefs and traditional practices such as blind acceptance of predestination and superstitions which hinder the progress of the Malays. Qalam advocated the role of the ulama in leading and molding the minds of the Malay community to realistically and diligently face the challenges of modernity. Hence, the Malays must be aware of their own weaknesses, particularly, on the importance of reasoning, in order for them to overcome the state of stagnation and backwardness of knowledge and strive towards building excellence in the true Islamic way.


Keywords


Qalam; Melayu; Islam; modenisasi; budaya berfikir

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


 


 

ISSN 0126-5636 | e-ISSN : 2600-8556

Faculty of Islamic Studies
Universiti Kebangsaan Malaysia
43600 UKM Bangi, Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

© Copyright UKM Press, Universiti Kebangsaan Malaysia