Author Details

Redzuan, Ma’rof, Jabatan Sains Kemasyarakatan dan Pembangunan, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Putra Malaysia, Malaysia

  • Vol 11, No 3 (2015) - Articles
    Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal (The Role of Community-Based Organization (CBO) in community development: A preliminary observation)
    Abstract  PDF