Peranan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dalam pembangunan komuniti: Suatu pemerhatian awal (The Role of Community-Based Organization (CBO) in community development: A preliminary observation)

Kwok Chin Hoe, Asnarulkhadi Abu Samah, Ahmad Hariza Hashim, Ma’rof Redzuan, Wan Munira Wan Jaafar

Abstract


Kewujudan Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK) dilihat sebagai asas kepada pembangunan komuniti yang didorong oleh anggota komuniti itu sendiri. Entiti tersebut diiktiraf memainkan peranan penting dalam membangunkan komuniti setempat menerusi promosi penglibatan komuniti dan tindakan kolektif ahli komuniti dalam menangani masalah setempat serta memenuhi defisit keperluan komuniti dan seterusnya menyumbang kepada peningkatan kesejahteraan hidup. Berlandaskan kepada potensi besar OBK dalam melengkapi inisiatif pembangunan komuniti dan peranan pentingnya dalam memacu pembangunan setempat serta merealisasikan landskap pembangunan yang dipacu oleh komuniti, maka, fokus artikel ini ialah meneliti ciri-ciri asas sebuah OBK serta peranan organisasi tersebut dalam usaha meningkatkan kesejahteraan hidup komuniti.

Katakunci: Organisasi Berasaskan Komuniti (OBK), pembangunan komuniti, peranan OBK, pembangunan didorong oleh masyarakat, penglibatan komuniti, tindakan kolektif

Community-Based Organizations (CBOs) may be seen as a foundation of local development that is driven by members of the local community itself. It plays an important role in developing the local community through the promotion of community participation and collective actions in solving local issues, meeting local needs, and contributing to the general improvement of community well-being. Based on these huge potentials of the CBOs this article overviews the basic characteristics of a CBO and the organization’s role in complementing community development initiatives, spurring local development, shaping community-driven local development landscape, and improving community well-being.

Keywords: Community-Based Organization (CBO), collective action, community development, community driven development, community participation, role of CBO


Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.