Author Details

A. Bakar, Kesumawati, Pusat Kajian Bahasa dan Linguisik, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia