KESEDIAAN MASYARAKAT SIVIL MENGADAPTASI PLATFORM UNTUK PELUANG SHARING ECONOMY: SOROTAN LITERATUR

Habibah Ahmad, Wee Eng Fui, Riduan Supadi, Hamzah Jusoh, Er Ah Choy, Norngainy Mohd Tawil

Abstract


Konsep sharing economy telah berkembang pesat dalam pelbagai sektor di negara-negara maju berbanding di negara Asia termasuk di Malaysia. Terminologi sharing economy berkaitan penggunaan platform digital secara kolaboratif dikatakan mencabar dan mengubah semula model perniagaan secara tradisional. Kajian ini tertumpu kepada dua objektif iaitu menganalisa tren dapatan penyelidikan berkaitan sharing economy dan mengenalpasti perbezaan ketersediaan masyarakat terhadap platform sharing economy di peringkat global. Berdasarkan 200 artikel yang dianalisa, sembilan (9) tema telah dikenaplasi iaitu: (i) aktiviti platform digital; (ii) model perniagaan; (iii) pelancongan; (iv) kelestarian; (v) pengurusan; (vi) konflik; (vii) konsep dan kerangka (viii) kepentingan dan peluang; dan (ix) impak sosial. Tahap kesediaan di kalangan masyarakat dunia dikatakan berbeza di setiap negara dengan dipengaruhi pelbagai faktor khususnya kemajuan teknologi dan kesedaran masyarakat. Usaha yang berterusan wajar dilakukan oleh pihak berkepentingan dalam memastikan penggunaan konsep sharing economy yang diadaptasi dapat menyumbang kepada kemampanan ekonomi dan sosial. Kajian ini mencadangkan agar penyelidikan tentang airbnb diluaskan di Malaysia kerana ekonomi perkongsian menawarkan peluang dalam memajukan semua sektor.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.