KESAN HEDONISME KEPADA GENERASI MUDA: KAJIAN KES DI UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA, KAMPUS PAGOH

Shahidah Hamzah, Nur Hafizah Yusoff, Fauziah Ani, Zahrul Akmal Damin

Abstract


Hedonisme merupakan budaya baru yang wujud kesan daripada proses globalisasi yang berlaku dengan pesat. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti faktor dan kesan hedonisme ini mudah menyerap dalam semua peringkat umur khususnya kanak-kanak dan remaja. Kajian ini menggunakan pendekatan kuantitatif iaitu menggunakan borang kaji selidik dan 150 orang responden yang terdiri daripada mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tun Hussein Onn Malaysia telah dipilih. Dapatan kajian dianalisa oleh pengkaji dengan membuat peratusan terhadap data yang diperoleh. Secara keseluruhan, hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat lima faktor utama penularan hedonisme ini iaitu diri sendiri, pengaruh institusi kekeluargaan, rakan sebaya, media massa dan persekitaran. Selain itu, terdapat pelbagai implikasi daripada penularan budaya ini yang boleh menganggu gugat kemaslahatan masyarakat seperti kemakmuran dan kesejahteraan negara tergugat, peningkatan terhadap kes jenayah, sikap boros dan bermewah, melahirkan masyarakat yang semakin malas serta peningkatan dalam kadar pengaganguran.

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.