Author Details

Tengku Sembok, Tengku Mohd, Jabatan Sains Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat, UKM