Author Details

Megat Ghazali, Farah Hanani, Pusat Pengajian Teknologi Maklumat Fakulti Teknologi dan Sains Maklumat Universiti Kebangsaan Malaysia