Framework for ICT Strategic Plan Content Determination Methodology for Public Institution of Higher Learning

Bakhtiar Md Shaari, Abdul Razak Hamdan, Aziz Deraman

Abstract


Dalam makalah ini mencadangkan bagaimana isi kandungan pelan strategik teknologi maklumat (Information Technology Strategic Planning - ITSP) dalam sesuatu organisasi terutamanya institusi pendidikan tinggi awam boleh ditentukan ketika ingin membangunkan pelan strategik tersebut. Pelaksanaan ITSP adalah penting dan amat diperlukan oleh institusi pendidikan bagi menghadapi persaingan yang tinggi dan kesan perubahan teknologi maklumat yang pantas. Model kerangka isi kandungan ITSP ini dapat dibangunkan melalui perbandingan prosedur elemen proses terhadap beberapa garis panduan ITSP terpilih. Analisis telah dilakukan daripada beberapa garis panduan ITSP yang terpilih dan hasil keputusan iaitu prosedur terbaik untuk elemen proses pelan strategik dan keserasian isi kandungan ITSP organisasi telah dikenal pasti. Melalui kajian empirik, soal selidik kajian telah dihasilkan dan dituju kepada pakar IT dalam agensi kerajaan, institusi tinggi awam dan swasta untuk menilai sampel item isi kandungan pelan strategik yang disarankan. Model kerangka ini dapat membantu untuk membangunkan rangka kerja ITSP institusi pendidikan awam yang baru dalam mengurus prasarana IT dengan lebih efektif dan efisien.


Keywords


Pelan Strategik Teknologi Maklumat, Insitusi Pendidikan Tinggi Kerangka

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


e-ISSN : 2289-2192

For any inquiry regarding our journal please contact our editorial board by email apjitm@ukm.edu.my