Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13 (1994) Influence of Advanced Markets on the Malaysian Market Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 38 (2013) Information Technology (IT) Knowledge and Skills of Accounting Graduates: Does an Expectation Gap Exist? Abstract   PDF
Rosmila Senik, Martin Broad, Norazila Mat, Suhaida Abdul Kadir
 
Vol 39 (2013) Initial Returns of Shariah versus Non-Shariah IPOs: Are There Any Differences? Abstract   PDF
Ruzita Abdul-Rahim, Nor Azizan Che-Embi
 
Vol 38 (2013) Insight into the Relationship between Entrepreneurship Orientations and Performance: The Case of SME Exporters in Malaysia Abstract   PDF
Md Daud Ismail, Azwardi Md Isa, Mohd Helmi Ali
 
Vol 13 (1994) International Financial Market Integration: AN Examination of Six Stocks Markets Abstract   PDF
Omar Marashdeh
 
Vol 39 (2013) International Financial Reporting Standards and Financial Information Quality: Principles versus Rules-based Standards Abstract   PDF
Seyed Sajad Ebrahimi Rad, Zaini Embong
 
Vol 27 (2008) International Transmission of Stock Market Movement: Evidence from the Islamic Equity Markets Abstract   PDF
Ruzita Abdul Rahim, Mohammed Zain Yusof, Ros Zam Zam Sapian, Hawati Janor
 
Vol 12 (1993) Inter-relationship Between Malaysian and Selected Stock Markets in the Far East and New York: Parametric Versus Nonparametric Approach Revisited Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 37 (2013) Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence from Malaysia and Indonesia (Pendekatan Intertemporal untuk Kedudukan Akaun Semasa: Bukti dari Malaysia dan Indonesia) Abstract   PDF
Hamizun Ismail, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Ronald MacDonald
 
Vol 9 (1990) Inter-temporal Stability of the International Stock Market Relationships: The Case of Malaysian Stock Market in Relation to World's Major Stock Markets Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 14 (1995) Intraday Returns Patterns of Malaysian Common Stock Abstract   PDF
Mohammed Zain Yusof, Fauzias Mat Nor, Othman Yong
 
Vol 38 (2013) Investment Performance Analysis of Managerial Expertise: Evidence from Malaysian-Based International Equity Unit Trust Funds Abstract   PDF
Low Soo Wah
 
Vol 26 (2007) Investor Demand, Size Effect and performance of Malaysian Initial Public Offerings: Evidence from Post-1997 Financial Crisis Abstract
Othman Yong
 
Vol 18 (1999) Is There Day-of-the-week Effect in the Malaysian Stock Market? Abstract   PDF
Othman Yong, Ismail Ibrahim
 
Vol 29 (2009) Isi Kandungan Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 47 (2016) Islamic Banks vs Conventional Banks in Indonesia: An Analysis on Financial Performances Abstract   PDF
Raditya Sukmana, Nur Ahlina Febriyati
 
Vol 34 (2012) Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior Abstract   PDF
Kamil Md Idris, Zainol Bidin, Ram Al Jaffri Saad
 
Vol 46 (2016) Islamic Social Bank: An Adaptation of Islamic Banking? Abstract   PDF
Shifa Mohd Nor
 
Vol 46 (2016) Issues and Challenges in Offering Muḍārabah and Mushārakah Products in Islamic Finance Abstract   PDF
Asmadi Mohamed Naim, Mahyuddin Abu Bakar, Muḥammad Nasri Md. Hussein, Mohamad Noor Habibi Long
 
Vol 8 (1989) January Effect: The Malaysian Experience Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 41 (2014) Job Satisfaction Among Malaysian Employees: An Application of Spector’s Job Satisfaction Survey in the South East Asian Context Abstract   PDF
R Zirwatul Aida R Ibrahim, Keis Ohtsuka, Mazidah Mohd Dagang, Azlina Abu Bakar
 
Vol 15 (1996) Job Satisfaction and Conflict Among Technical Employees i Abstract   PDF
Lee Kum Chee, Chan Kah Whye
 
Vol 33 (2011) Job Searches via Social Networking Sites: Employed Job Seekers Intentions Abstract   PDF
Norazah Mohd Suki, T. Ramayah, Michelle Pei Ming Kow, Norbayah Mohd Suki
 
Vol 17 (1998) Jurang Harapan- Tanggapan Pengguna: Suatu Pengukuran Kualiti Perkhidmatan Cukai Pendapatan di Malaysia Abstract   PDF
Aliah Hanim M. Salleh, Ahmad Tarmize Abdul Razak
 
Vol 1 (1982) J.W. Pattillo: The Foundation of Financial Accounting. A Review Article Abstract   PDF
Hamzah Ismail
 
Vol 29 (2009) Kajian Awalan ke atas Potensi Pelancongan Kembaraan dalam Pasaran Remaja di Malaysia Abstract   PDF
Norzalita A.Aziz, Ahmad Azmi M.Ariffin, Tan Wei Vien
 
Vol 28 (2009) Kajian Kepuasan Pelanggan Perpustakaan Universiti Awan di Malaysia Abstract   PDF
Nurulhuda Ramli, Chai Siew Run, Fazli Idris
 
Vol 45 (2015) Kajian Kes Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI) di Johor Corporation (JCorp): Tumpuan kepada Perlaksanaan dan Faedahnya Abstract   PDF
Muhammad Mustakim Mohamed Noh, Siti Arni Basir, Lukhman Taib, Musaiyadah Ahmadun, Wan Norhasniah Haji Wan Husin
 
Vol 23 (2004) Kebebasan Juru Audit sebagai Pemoderat dalam Hubungan antara Kualiti Audit dengan Pengurusan Perolehan Abstract   PDF
Inten Meutia, Radziah Abd Latiff, Romlah Jaffar
 
Vol 20 (2001) Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap dalam Mengkesampingkan Faktor Luar di BSKL Abstract   PDF
Tamat Sarmidi, Abu Hassan Shaari Mohd. Nor
 
Vol 23 (2004) Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap: Analisis VaR ke atas Pasaran Saham di BSKL Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Andry Faizal
 
Vol 10 (1991) Keberkesanan Kaedah Pengambilan yang digunakan oleh Firma Terpilih di Sektor Pembuatan Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 49 (2017) Kecerdasan Emosi dan Komitmen Afektif: Peranan Keterikatan Kerja sebagai Pengantara Abstract   PDF
Rogis Baker, Hazril Izwar Ibrahim
 
Vol 33 (2011) Kejutan Monetari, Lencongan Pariti Faedah Tak Terlindung dan Akaun Semasa: Pengaruh Peletakan Harga Antarabangsa (Monetary Shock, Uncovered Interest Parity Deviation and Current Account: The Influence of International Pricing) Abstract   PDF
Noreha Halid, Noor Azlan Ghazali, Izani Ibrahim, Abdul Ghafar Ismail, Mansor Jusoh
 
Vol 4 (1985) Kelakuan Kadar Kupon dan Struktur Yield Bon Kerajaan Malaysia yang Berkelompok: Implikasinya ke atas Dagangan Pasaran Kedua Abstract   PDF
Muhamad Muda
 
Vol 49 (2017) Kelestarian Kualiti Perkhidmatan Ekopelancongan: Aplikasi Model Analisa ‘Gap’ Bagi Memahami Kepuasan Pelancong Zoo Malaysia Abstract   PDF
Muhammad Faiz Saumi, Izzal Asnira Zolkepli
 
Vol 2 (1983) Kemajuan Usahawan Bumiputera Suatu Model untuk Renungan Abstract   PDF
Nik Abdul Rashid Ismail
 
Vol 43 (2015) Kemeruapan Bersyarat dan Korelasi Dinamik Pasaran Saham ASEAN Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi
 
Vol 38 (2013) Kemungkiran Pemaju dalam Produk Pembiayaan Perumahan secara Islam: Analisis Pendekatan Penyelesaian Abstract   PDF
Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman, Mohammad Taqiuddin Mohamad
 
Vol 45 (2015) Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan Abstract   PDF
Roselena Mansor, Mohd Izham Mohd Hamzah
 
Vol 27 (2008) Kerelevanan Nilai Pelaporan Segmen di Malaysia Abstract   PDF
Goh Tuan Bue, Mohamat Sabri Hassan, Hamezah Md Nor
 
Vol 51 (2017) Kerugian Ekonomi Tulen: Perbandingan di antara Pendekatan Mahkamah di England dengan Mahkamah di Malaysia Abstract   PDF
Rahmah Ismail, Rozlinda Mohamed Fadzil, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Suzanna Mohamed Isa, Affaf Abd Halim
 
Vol 19 (2000) Kesan Latihan Silang Budaya Terhadap Tanggapan. Kawalan dan Sikap Silang Budaya Abstract   PDF
June M. L. Poon, Rohayu Abdul-Ghani, Rasidah Arshad
 
Vol 44 (2015) Kesan Moderator Kearifan Tempatan dalam Mempertingkatkan Prestasi Pekerja di Indonesia Abstract   PDF
Muhammad Syafri, Ahmad Jusoh, Inda Sukati, Muhammed Fauzi Othman, Khalil Md Nor
 
Vol 25 (2006) Kesan Padanan antara Perakaunan Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma Abstract   PDF
Ria Nelly Sari, Raja Azimah Ainuddin, Tengku Akbar Tengku Abdullah
 
Vol 47 (2016) Kesan Pertukaran Pengurusan Tertinggi ke atas Harga Saham Syarikat Berkaitan dan Bukan Berkaitan Kerajaan Abstract   PDF
Mohamat Sabri Hassan, Romlah Jaffar, Anwary Syuhaily Rosly
 
Vol 46 (2016) Kesan Program Promosi Terhadap Aktiviti Eksport Syarikat Kecil dan Sederhana di Malaysia: Satu Pendekatan Ekonometrik Abstract   PDF
Abu H Ayob, Hazrul Izuan Shahiri, Mohd Hasimi Yaacob
 
Vol 34 (2012) Kesan Strategi Pembezaan, Ketidakpastian Persekitaran dan Praktis Perakaunan Pengurusan Kontemporari Terhadap Prestasi Hotel di Indonesia Abstract   PDF
Efi Susanti, Rozita Amiruddin
 
Vol 29 (2009) Kesan Struktur Pemilikan dan Pempelbagaian Perniagaan ke atas Presatsi Syarikat dalam Mengawal Konflik Agensi bagi Syarikat Tersenarai di BEI (The Impact of Ownership Structure and Diversification of Business on Firm Performance in Controlling Agency ) Abstract   PDF
Erni Masdupi, Nur Adiauna Hiau Abdullah
 
Vol 38 (2013) Knowledge Management Strategy and Human Capital Management in Hotel Industry Abstract   PDF
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah, Noor Azuan Hashim
 
Vol 20 (2001) Komitmen dan Kepuasan Kerja Pekerja di Dua Jenis Organisasi Abstract   PDF
Nik Mutasim Haji Nik Abdul Rahman, Nordin Muhamad
 
Vol 43 (2015) Kompetensi Komunikasi dan Kepuasan Komunikasi Penjawat Awam Di Malaysia Abstract   PDF
Che Su Mustaffa
 
Vol 49 (2017) Konflik dalam Proses Penilaian Prestasi dalam Organisasi Abstract   PDF
Zaleha Yazid, Nur Atikah Abdullah, Rosmarina Baharom
 
Vol 49 (2017) Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Abstract   PDF
Sarimah Surianshah, Zulkefly Abdul Karim, Norlin Khalid
 
Vol 45 (2015) Kualiti Hubungan Penyelia-Pekerja dengan Konflik Kerja-Keluarga: Peranan Tanggapan Sokongan Penyelia sebagai Pengantara Abstract   PDF
Normazaini Saleh, Rasidah Arshad, Rohayu Abdul Ghani, Rosmah Mat Isa
 
Vol 22 (2003) Kualiti Pelaporan Maklumat Syarikat-syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Lily Marlina Ab. Manan, Takiah Mohd Iskandar
 
Vol 31 (2010) Lending Structure and 3-Factor CAPM Risk Exposures: The Case of Malaysia Abstract   PDF
Aisyah Abdul Rahman, Mansor H.Ibrahim, Ahamed Kameel Mydin Meera
 
Vol 49 (2017) Leveraging the Psychological Well-Being among Malaysian Engineers: The Role of Protean Career Orientation and Career Strategy Implementation Abstract   PDF
Norizan Baba Rahim
 
Vol 51 (2017) Liabliti Jenayah Korporat di Malaysia Mengikut Perspektif Tadbir Urus Korporat Abstract   PDF
Hasani Mohd Ali
 
Vol 37 (2013) Linking Business Strategy to Management Accounting: A Study in Malaysian Service Organizations (Hubungan Strategi Perniagaan dengan Perakaunan Pengurusan: Satu Kajian di Organisasi Perkhidmatan Malaysia) Abstract   PDF
Sofiah Md. Auzair, Rozita Amiruddin, Ainun Abdul Majid, Ruhanita Maelah
 
Vol 32 (2011) Linking Human Resource Practices and Organisational Performance: Evidence from Small and Medium Organisations in Malaysia Abstract   PDF
Chandrakantran Subramaniam, Faridahwati Mohd Shamsudin, Hadziroh Ibrahim
 
Vol 24 (2005) Macroeconomic Policy Trilemma in Open Economies: Which Policy Option is Ideally Suited to the Malaysian Context? Abstract   PDF
A. Mansur M. Masih
 
Vol 12 (1993) Malaysia's Industrialization: The Issue of Technology Transfer Abstract   PDF
Jaafar Muhamad
 
Vol 35 (2012) Malaysian Corporate Finance and Governance Behavior (Gelagat Kewangan dan Tadbir Urus Syarikat Malaysia) Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Ruzita Abdul Rahim, Norazlan Alias, Mohd Hasimi Yaacob
 
Vol 16 (1997) Management Education: Needs of Business Practice A South African Perspective Abstract   PDF
Me L. Louw, J.K. Bosch, A. P du Plessis, L. Louw
 
Vol 1 (1982) Management Science in Malaysia Abstract   PDF
Aziz A. Hamid, Hamdan Ariffin, R. Nooraini R. Shamsuddin
 
Vol 41 (2014) Managerial Competencies: Comparing Conventional and Islamic Perspectives Abstract   PDF
Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Nur Atiqah Abdullah, Khairul Akmaliah Adham, Norazila Mat
 
Vol 46 (2016) Managing CSR Initiatives from the Islamic Perspective: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Abstract   PDF
Fathiyyah Abu Bakar, Mohd 'Atef Md Yusof
 
Vol 37 (2013) Managing the Dimensions of Relationship Marketing in the Food Service Industry (Mengurus Dimensi Pemasaran Perhubungan dalam Industri Perkhidmatan Makanan) Abstract   PDF
Firdaus Abdullah, Agnes Kanyan
 
Vol 43 (2015) Market Orientation and Entrepreneurial Success: Mediating Role of Entrepreneurial Learning Intensity Abstract   PDF
Noor Hasni Juhdi, Tih Sio Hong, Nurita Juhdi
 
Vol 49 (2017) Market Reactions Towards the Announcement of Sukuk Issuance: Evidence From Malaysian Market Abstract   PDF
Muzrifah Mohamed, Norliza Che Yahya, Nur Ashikin Ishak
 
Vol 40 (2014) Measuring the Effect of Commitment on Occupational Stressors and Individual Productivity Ties Abstract   PDF
Zafir Mohd Makhbul, Sheikh Muhamad Hizam Hj. Sheikh Khairuddin
 
Vol 21 (2002) Membina Integrasi antara Elemen Teras TQM dengan Orientasi Pasaran dan Hubungannya dengan Prestasi Firma Abstract   PDF
Mohd. Ashari Idris, Aliah Hanim M. Salleh
 
Vol 18 (1999) Mencari Kewujudan Gelagat Kekalutan Siri Masa: Satu Analisis Awal terhadap Gelagat Kadar Faedah antara Bank Abstract   PDF
Mohamad Yusof, Tengku Muhamad Tengku Sembok, Nor Laila Md. Noor
 
Vol 44 (2015) Meneliti Hubungan Jihad Perniagaan dengan Pencapaian Usahawan Muslim Berjaya di Malaysia Abstract   PDF
Yazilmiwati Yaacob, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi
 
Vol 39 (2013) Meneliti Kesan Tanggungjawab Sosial Korporat dan Imej terhadap Kesetiaan Pelanggan dalam kalangan Pembeli Barangan Runcit Abstract   PDF
Nor Asiah Omar
 
Vol 25 (2006) Methods of Payment, Direct Takeovers and Privately-Held Targets: Evidence of Bidder's Return on Takeovers Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Razali Ismail
 
Vol 46 (2016) Modal Insan dan Penemuan Peluang ke atas Eksploitasi Peluang Keusahawanan di Kalangan Usahawan-usahawan Luar Bandar Abstract   PDF
Abd Razak Ahmad, Mohd Hassan Mohd Osman, Kamariah Ismail, Wan Fauziah Wan Yusoff
 
Vol 45 (2015) Model Nilai Cipta-Sama Dalam Sistem Pengukuran Prestasi Abstract   PDF
Hazura Mohamed, Nur Fazidah Elias, Muriati Mukhtar, Yazrina Yahya, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal, Wan Azlin Zurita Wan Ahmad
 
Vol 48 (2016) Model Pengurusan Risiko Perancangan Sistem Maklumat di Sektor Awam Abstract   PDF
Siti Fatimah Abdullah, Maryati Mohd Yusof, Dian Indrayani Jambari
 
Vol 42 (2014) Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat Abstract   PDF
Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil
 
Vol 34 (2012) Model Sistem Viable dan Pelaksanaan Dasar: Kajian Kes Inkubator Perniagaan Berstatus MSC Abstract   PDF
Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuaad Said, Hasmiah Kasimin, Nur Atiqah Abdullah
 
Vol 13 (1994) Modeling Premium Growth in the Malaysian Motor Insurance Industry Abstract   PDF
Lee Tak Chen, Hendon Redzuan, Rasidah Mohd Said, Arawati Agus
 
Vol 30 (2010) Modeling the Relationship between KLCI and Monetary Policy after 1997 Asian Financial Crisis Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Md Nor, Ruzita Abdul Rahim, Hamizah Mohd, Zaidi Isa, Ugur Ergun
 
Vol 17 (1998) Monetary Policy, Economic Activity and the Stock Market: An Empirical Analysis of the Kuala Lumpur Stock Exchange Abstract   PDF
Muzafar Shah Habibullah, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Tan Hui Boon
 
Vol 17 (1998) Monetary Policy, Economic Activity and the Stock Market: An Empirical Analysis of the Kuala Lumpur Stock Exchange Abstract
Muzafar Shah Habibullah, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Tan Hui Boon
 
Vol 39 (2013) Monetary Policy Shocks, Financial Constraints and Firm-Level Equity Return: Panel Evidence Abstract   PDF
Zulkefly Abdul Karim, Mohd. Azlan Shah Zaidi, Bakri Abdul Karim
 
Vol 18 (1999) Motivasi dan Implikasi Pemasaran Pelancongan ke Pulau Peranginan di Kalangan Segmen Eksekutif Muda Abstract   PDF
Ahmad Azmi Mohd. Ariffin
 
Vol 42 (2014) Multiple Directorships and the Monitoring Role of the Board of Directors: Evidence From Malaysia Abstract   PDF
Hasnah Kamardin, Rohaida Abdul Latif, Kamarun Nisham Taufil Mohd, Noriah Che Adam
 
Vol 48 (2016) Muslim Consumers’ Attitudes toward the Advertisement of Non-certified Coffee Shops Abstract   PDF
Shaizatulaqma Kamalul Ariffin, Khairul Anuar Mohammad Shah, Ishak Ismail
 
Vol 42 (2014) Nomination of Insurance Policy for Singaporean Muslims Abstract   PDF
Suhaili Alma'amun, Mohd Khairy Kamarudin
 
Vol 9 (1990) Normality and Homoscedasticity of Stock Market Returns: The Case of Malaysian and Some Major Stock Markets Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 43 (2015) Occupational Health and Safety Advisory Services (OHSAS) 18001 Management System Adoption: Assessing the Determinants Abstract   PDF
Tan Cheng Ling, Fathyah Hashim, Chu Wee Liang
 
Vol 19 (2000) Occupational Sex Segregation and Discrimination In Peninsular Malaysia Abstract   PDF
Latifah Mohamad Nor
 
Vol 21 (2002) On Exports and Economic Growth Abstract   PDF
Izani Ibrahim
 
Vol 47 (2016) Organisational Context and Citizenship Behaviour: Exploring the Moderating Effects of Role Ambiguity Abstract   PDF
Kim Lian Lee, Low Guan Tui, Saeed Pahlevan Sharif
 
Vol 6 (1987) Organizational Commitment: An Empirical Evaluation of Predictors and Outcomes Abstract
Zakaria Ismail
 
Vol 37 (2013) Orientasi Keusahawanan dan Prestasi Perniagaan: Pengaruh Penyederhana Gaya Kepimpinan Transformasi (Entrepreneurial Orientation and Business Performance: Moderating Effect of Transformational Leadership Style) Abstract   PDF
Shuhymee Ahmad, Abdullah Abdul Ghani
 
Vol 41 (2014) Outsourcing Malaysia Federal Tax Audit: The Stakeholders’ Views Abstract   PDF
Norsiah Ahmad, Zakiah Muhammadun Mohammed, Takiah Mohd Iskandar, Hajah Mustafa Mohd Hanefah, Sellywati Mohd Faizal
 
Vol 6 (1987) Patterns of Televison Viewing by Malaysian Children in the Urban District of Petaling Jaya Abstract   PDF
Osman Md Zain, Aliah Hanim Mohd Salleh
 
201 - 300 of 526 Items << < 1 2 3 4 5 6 > >>