Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 13 (1994) Influence of Advanced Markets on the Malaysian Market Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 38 (2013) Information Technology (IT) Knowledge and Skills of Accounting Graduates: Does an Expectation Gap Exist? Abstract   PDF
Rosmila Senik, Martin Broad, Norazila Mat, Suhaida Abdul Kadir
 
Vol 39 (2013) Initial Returns of Shariah versus Non-Shariah IPOs: Are There Any Differences? Abstract   PDF
Ruzita Abdul-Rahim, Nor Azizan Che-Embi
 
Vol 38 (2013) Insight into the Relationship between Entrepreneurship Orientations and Performance: The Case of SME Exporters in Malaysia Abstract   PDF
Md Daud Ismail, Azwardi Md Isa, Mohd Helmi Ali
 
Vol 13 (1994) International Financial Market Integration: AN Examination of Six Stocks Markets Abstract   PDF
Omar Marashdeh
 
Vol 39 (2013) International Financial Reporting Standards and Financial Information Quality: Principles versus Rules-based Standards Abstract   PDF
Seyed Sajad Ebrahimi Rad, Zaini Embong
 
Vol 27 (2008) International Transmission of Stock Market Movement: Evidence from the Islamic Equity Markets Abstract   PDF
Ruzita Abdul Rahim, Mohammed Zain Yusof, Ros Zam Zam Sapian, Hawati Janor
 
Vol 12 (1993) Inter-relationship Between Malaysian and Selected Stock Markets in the Far East and New York: Parametric Versus Nonparametric Approach Revisited Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 37 (2013) Intertemporal Approach to the Current Account: Evidence from Malaysia and Indonesia (Pendekatan Intertemporal untuk Kedudukan Akaun Semasa: Bukti dari Malaysia dan Indonesia) Abstract   PDF
Hamizun Ismail, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Ronald MacDonald
 
Vol 9 (1990) Inter-temporal Stability of the International Stock Market Relationships: The Case of Malaysian Stock Market in Relation to World's Major Stock Markets Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 14 (1995) Intraday Returns Patterns of Malaysian Common Stock Abstract   PDF
Mohammed Zain Yusof, Fauzias Mat Nor, Othman Yong
 
Vol 38 (2013) Investment Performance Analysis of Managerial Expertise: Evidence from Malaysian-Based International Equity Unit Trust Funds Abstract   PDF
Low Soo Wah
 
Vol 26 (2007) Investor Demand, Size Effect and performance of Malaysian Initial Public Offerings: Evidence from Post-1997 Financial Crisis Abstract
Othman Yong
 
Vol 18 (1999) Is There Day-of-the-week Effect in the Malaysian Stock Market? Abstract   PDF
Othman Yong, Ismail Ibrahim
 
Vol 29 (2009) Isi Kandungan Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 47 (2016) Islamic Banks vs Conventional Banks in Indonesia: An Analysis on Financial Performances Abstract   PDF
Raditya Sukmana, Nur Ahlina Febriyati
 
Vol 34 (2012) Islamic Religiosity Measurement and Its Relationship with Business Income Zakat Compliance Behavior Abstract   PDF
Kamil Md Idris, Zainol Bidin, Ram Al Jaffri Saad
 
Vol 46 (2016) Islamic Social Bank: An Adaptation of Islamic Banking? Abstract   PDF
Shifa Mohd Nor
 
Vol 46 (2016) Issues and Challenges in Offering Muḍārabah and Mushārakah Products in Islamic Finance Abstract   PDF
Asmadi Mohamed Naim, Mahyuddin Abu Bakar, Muḥammad Nasri Md. Hussein, Mohamad Noor Habibi Long
 
Vol 8 (1989) January Effect: The Malaysian Experience Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 41 (2014) Job Satisfaction Among Malaysian Employees: An Application of Spector’s Job Satisfaction Survey in the South East Asian Context Abstract   PDF
R Zirwatul Aida R Ibrahim, Keis Ohtsuka, Mazidah Mohd Dagang, Azlina Abu Bakar
 
Vol 15 (1996) Job Satisfaction and Conflict Among Technical Employees i Abstract   PDF
Lee Kum Chee, Chan Kah Whye
 
Vol 33 (2011) Job Searches via Social Networking Sites: Employed Job Seekers Intentions Abstract   PDF
Norazah Mohd Suki, T. Ramayah, Michelle Pei Ming Kow, Norbayah Mohd Suki
 
Vol 17 (1998) Jurang Harapan- Tanggapan Pengguna: Suatu Pengukuran Kualiti Perkhidmatan Cukai Pendapatan di Malaysia Abstract   PDF
Aliah Hanim M. Salleh, Ahmad Tarmize Abdul Razak
 
Vol 1 (1982) J.W. Pattillo: The Foundation of Financial Accounting. A Review Article Abstract   PDF
Hamzah Ismail
 
Vol 29 (2009) Kajian Awalan ke atas Potensi Pelancongan Kembaraan dalam Pasaran Remaja di Malaysia Abstract   PDF
Norzalita A.Aziz, Ahmad Azmi M.Ariffin, Tan Wei Vien
 
Vol 28 (2009) Kajian Kepuasan Pelanggan Perpustakaan Universiti Awan di Malaysia Abstract   PDF
Nurulhuda Ramli, Chai Siew Run, Fazli Idris
 
Vol 45 (2015) Kajian Kes Perlaksanaan Etika Kerja Islam (EKI) di Johor Corporation (JCorp): Tumpuan kepada Perlaksanaan dan Faedahnya Abstract   PDF
Muhammad Mustakim Mohamed Noh, Siti Arni Basir, Lukhman Taib, Musaiyadah Ahmadun, Wan Norhasniah Haji Wan Husin
 
Vol 23 (2004) Kebebasan Juru Audit sebagai Pemoderat dalam Hubungan antara Kualiti Audit dengan Pengurusan Perolehan Abstract   PDF
Inten Meutia, Radziah Abd Latiff, Romlah Jaffar
 
Vol 20 (2001) Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap dalam Mengkesampingkan Faktor Luar di BSKL Abstract   PDF
Tamat Sarmidi, Abu Hassan Shaari Mohd. Nor
 
Vol 23 (2004) Keberkesanan Dasar Kadar Pertukaran Tetap: Analisis VaR ke atas Pasaran Saham di BSKL Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Andry Faizal
 
Vol 10 (1991) Keberkesanan Kaedah Pengambilan yang digunakan oleh Firma Terpilih di Sektor Pembuatan Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 49 (2017) Kecerdasan Emosi dan Komitmen Afektif: Peranan Keterikatan Kerja sebagai Pengantara Abstract   PDF
Rogis Baker, Hazril Izwar Ibrahim
 
Vol 33 (2011) Kejutan Monetari, Lencongan Pariti Faedah Tak Terlindung dan Akaun Semasa: Pengaruh Peletakan Harga Antarabangsa (Monetary Shock, Uncovered Interest Parity Deviation and Current Account: The Influence of International Pricing) Abstract   PDF
Noreha Halid, Noor Azlan Ghazali, Izani Ibrahim, Abdul Ghafar Ismail, Mansor Jusoh
 
Vol 4 (1985) Kelakuan Kadar Kupon dan Struktur Yield Bon Kerajaan Malaysia yang Berkelompok: Implikasinya ke atas Dagangan Pasaran Kedua Abstract   PDF
Muhamad Muda
 
Vol 49 (2017) Kelestarian Kualiti Perkhidmatan Ekopelancongan: Aplikasi Model Analisa ‘Gap’ Bagi Memahami Kepuasan Pelancong Zoo Malaysia Abstract   PDF
Muhammad Faiz Saumi, Izzal Asnira Zolkepli
 
Vol 2 (1983) Kemajuan Usahawan Bumiputera Suatu Model untuk Renungan Abstract   PDF
Nik Abdul Rashid Ismail
 
Vol 43 (2015) Kemeruapan Bersyarat dan Korelasi Dinamik Pasaran Saham ASEAN Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Mori Kogid, Tamat Sarmidi
 
Vol 38 (2013) Kemungkiran Pemaju dalam Produk Pembiayaan Perumahan secara Islam: Analisis Pendekatan Penyelesaian Abstract   PDF
Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman, Mohammad Taqiuddin Mohamad
 
Vol 45 (2015) Kepimpinan Berkualiti: Perspektif mengenai Kompetensi yang Diperlukan untuk Memimpin dengan Berkesan Abstract   PDF
Roselena Mansor, Mohd Izham Mohd Hamzah
 
Vol 27 (2008) Kerelevanan Nilai Pelaporan Segmen di Malaysia Abstract   PDF
Goh Tuan Bue, Mohamat Sabri Hassan, Hamezah Md Nor
 
Vol 51 (2017) Kerugian Ekonomi Tulen: Perbandingan di antara Pendekatan Mahkamah di England dengan Mahkamah di Malaysia Abstract   PDF
Rahmah Ismail, Rozlinda Mohamed Fadzil, Sakina Shaik Ahmad Yusoff, Suzanna Mohamed Isa, Affaf Abd Halim
 
Vol 19 (2000) Kesan Latihan Silang Budaya Terhadap Tanggapan. Kawalan dan Sikap Silang Budaya Abstract   PDF
June M. L. Poon, Rohayu Abdul-Ghani, Rasidah Arshad
 
Vol 44 (2015) Kesan Moderator Kearifan Tempatan dalam Mempertingkatkan Prestasi Pekerja di Indonesia Abstract   PDF
Muhammad Syafri, Ahmad Jusoh, Inda Sukati, Muhammed Fauzi Othman, Khalil Md Nor
 
Vol 25 (2006) Kesan Padanan antara Perakaunan Pengurusan Strategik dengan Strategi Perniagaan terhadap Prestasi Firma Abstract   PDF
Ria Nelly Sari, Raja Azimah Ainuddin, Tengku Akbar Tengku Abdullah
 
Vol 47 (2016) Kesan Pertukaran Pengurusan Tertinggi ke atas Harga Saham Syarikat Berkaitan dan Bukan Berkaitan Kerajaan Abstract   PDF
Mohamat Sabri Hassan, Romlah Jaffar, Anwary Syuhaily Rosly
 
Vol 46 (2016) Kesan Program Promosi Terhadap Aktiviti Eksport Syarikat Kecil dan Sederhana di Malaysia: Satu Pendekatan Ekonometrik Abstract   PDF
Abu H Ayob, Hazrul Izuan Shahiri, Mohd Hasimi Yaacob
 
Vol 34 (2012) Kesan Strategi Pembezaan, Ketidakpastian Persekitaran dan Praktis Perakaunan Pengurusan Kontemporari Terhadap Prestasi Hotel di Indonesia Abstract   PDF
Efi Susanti, Rozita Amiruddin
 
Vol 29 (2009) Kesan Struktur Pemilikan dan Pempelbagaian Perniagaan ke atas Presatsi Syarikat dalam Mengawal Konflik Agensi bagi Syarikat Tersenarai di BEI (The Impact of Ownership Structure and Diversification of Business on Firm Performance in Controlling Agency ) Abstract   PDF
Erni Masdupi, Nur Adiauna Hiau Abdullah
 
Vol 38 (2013) Knowledge Management Strategy and Human Capital Management in Hotel Industry Abstract   PDF
Nor Liza Abdullah, Rosmah Mat Isa, Rasidah Arshad, Noradiva Hamzah, Noor Azuan Hashim
 
Vol 20 (2001) Komitmen dan Kepuasan Kerja Pekerja di Dua Jenis Organisasi Abstract   PDF
Nik Mutasim Haji Nik Abdul Rahman, Nordin Muhamad
 
Vol 43 (2015) Kompetensi Komunikasi dan Kepuasan Komunikasi Penjawat Awam Di Malaysia Abstract   PDF
Che Su Mustaffa
 
Vol 49 (2017) Konflik dalam Proses Penilaian Prestasi dalam Organisasi Abstract   PDF
Zaleha Yazid, Nur Atikah Abdullah, Rosmarina Baharom
 
Vol 49 (2017) Krisis Subprima dan Kemeruapan Harga Saham Mengikut Sektor Ekonomi di Bursa Malaysia Abstract   PDF
Sarimah Surianshah, Zulkefly Abdul Karim, Norlin Khalid
 
Vol 45 (2015) Kualiti Hubungan Penyelia-Pekerja dengan Konflik Kerja-Keluarga: Peranan Tanggapan Sokongan Penyelia sebagai Pengantara Abstract   PDF
Normazaini Saleh, Rasidah Arshad, Rohayu Abdul Ghani, Rosmah Mat Isa
 
Vol 22 (2003) Kualiti Pelaporan Maklumat Syarikat-syarikat di Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Lily Marlina Ab. Manan, Takiah Mohd Iskandar
 
Vol 31 (2010) Lending Structure and 3-Factor CAPM Risk Exposures: The Case of Malaysia Abstract   PDF
Aisyah Abdul Rahman, Mansor H.Ibrahim, Ahamed Kameel Mydin Meera
 
Vol 49 (2017) Leveraging the Psychological Well-Being among Malaysian Engineers: The Role of Protean Career Orientation and Career Strategy Implementation Abstract   PDF
Norizan Baba Rahim
 
Vol 51 (2017) Liabliti Jenayah Korporat di Malaysia Mengikut Perspektif Tadbir Urus Korporat Abstract   PDF
Hasani Mohd Ali
 
Vol 37 (2013) Linking Business Strategy to Management Accounting: A Study in Malaysian Service Organizations (Hubungan Strategi Perniagaan dengan Perakaunan Pengurusan: Satu Kajian di Organisasi Perkhidmatan Malaysia) Abstract   PDF
Sofiah Md. Auzair, Rozita Amiruddin, Ainun Abdul Majid, Ruhanita Maelah
 
Vol 32 (2011) Linking Human Resource Practices and Organisational Performance: Evidence from Small and Medium Organisations in Malaysia Abstract   PDF
Chandrakantran Subramaniam, Faridahwati Mohd Shamsudin, Hadziroh Ibrahim
 
Vol 24 (2005) Macroeconomic Policy Trilemma in Open Economies: Which Policy Option is Ideally Suited to the Malaysian Context? Abstract   PDF
A. Mansur M. Masih
 
Vol 12 (1993) Malaysia's Industrialization: The Issue of Technology Transfer Abstract   PDF
Jaafar Muhamad
 
Vol 35 (2012) Malaysian Corporate Finance and Governance Behavior (Gelagat Kewangan dan Tadbir Urus Syarikat Malaysia) Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Ruzita Abdul Rahim, Norazlan Alias, Mohd Hasimi Yaacob
 
Vol 16 (1997) Management Education: Needs of Business Practice A South African Perspective Abstract   PDF
Me L. Louw, J.K. Bosch, A. P du Plessis, L. Louw
 
Vol 1 (1982) Management Science in Malaysia Abstract   PDF
Aziz A. Hamid, Hamdan Ariffin, R. Nooraini R. Shamsuddin
 
Vol 41 (2014) Managerial Competencies: Comparing Conventional and Islamic Perspectives Abstract   PDF
Nik Mutasim Nik Ab. Rahman, Nur Atiqah Abdullah, Khairul Akmaliah Adham, Norazila Mat
 
Vol 46 (2016) Managing CSR Initiatives from the Islamic Perspective: The Case of Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) Abstract   PDF
Fathiyyah Abu Bakar, Mohd 'Atef Md Yusof
 
Vol 37 (2013) Managing the Dimensions of Relationship Marketing in the Food Service Industry (Mengurus Dimensi Pemasaran Perhubungan dalam Industri Perkhidmatan Makanan) Abstract   PDF
Firdaus Abdullah, Agnes Kanyan
 
Vol 43 (2015) Market Orientation and Entrepreneurial Success: Mediating Role of Entrepreneurial Learning Intensity Abstract   PDF
Noor Hasni Juhdi, Tih Sio Hong, Nurita Juhdi
 
Vol 49 (2017) Market Reactions Towards the Announcement of Sukuk Issuance: Evidence From Malaysian Market Abstract   PDF
Muzrifah Mohamed, Norliza Che Yahya, Nur Ashikin Ishak
 
Vol 40 (2014) Measuring the Effect of Commitment on Occupational Stressors and Individual Productivity Ties Abstract   PDF
Zafir Mohd Makhbul, Sheikh Muhamad Hizam Hj. Sheikh Khairuddin
 
Vol 21 (2002) Membina Integrasi antara Elemen Teras TQM dengan Orientasi Pasaran dan Hubungannya dengan Prestasi Firma Abstract   PDF
Mohd. Ashari Idris, Aliah Hanim M. Salleh
 
Vol 18 (1999) Mencari Kewujudan Gelagat Kekalutan Siri Masa: Satu Analisis Awal terhadap Gelagat Kadar Faedah antara Bank Abstract   PDF
Mohamad Yusof, Tengku Muhamad Tengku Sembok, Nor Laila Md. Noor
 
Vol 44 (2015) Meneliti Hubungan Jihad Perniagaan dengan Pencapaian Usahawan Muslim Berjaya di Malaysia Abstract   PDF
Yazilmiwati Yaacob, Ilhaamie Abdul Ghani Azmi
 
Vol 39 (2013) Meneliti Kesan Tanggungjawab Sosial Korporat dan Imej terhadap Kesetiaan Pelanggan dalam kalangan Pembeli Barangan Runcit Abstract   PDF
Nor Asiah Omar
 
Vol 25 (2006) Methods of Payment, Direct Takeovers and Privately-Held Targets: Evidence of Bidder's Return on Takeovers Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Razali Ismail
 
Vol 46 (2016) Modal Insan dan Penemuan Peluang ke atas Eksploitasi Peluang Keusahawanan di Kalangan Usahawan-usahawan Luar Bandar Abstract   PDF
Abd Razak Ahmad, Mohd Hassan Mohd Osman, Kamariah Ismail, Wan Fauziah Wan Yusoff
 
Vol 45 (2015) Model Nilai Cipta-Sama Dalam Sistem Pengukuran Prestasi Abstract   PDF
Hazura Mohamed, Nur Fazidah Elias, Muriati Mukhtar, Yazrina Yahya, Siti Aishah Hanawi, Ruzzakiah Jenal, Wan Azlin Zurita Wan Ahmad
 
Vol 48 (2016) Model Pengurusan Risiko Perancangan Sistem Maklumat di Sektor Awam Abstract   PDF
Siti Fatimah Abdullah, Maryati Mohd Yusof, Dian Indrayani Jambari
 
Vol 42 (2014) Model Perbankan Wakaf Korporat: Analisis Wakaf Selangor Muamalat Abstract   PDF
Asharaf Mohd Ramli, Abdullaah Jalil
 
Vol 34 (2012) Model Sistem Viable dan Pelaksanaan Dasar: Kajian Kes Inkubator Perniagaan Berstatus MSC Abstract   PDF
Khairul Akmaliah Adham, Mohd Fuaad Said, Hasmiah Kasimin, Nur Atiqah Abdullah
 
Vol 13 (1994) Modeling Premium Growth in the Malaysian Motor Insurance Industry Abstract   PDF
Lee Tak Chen, Hendon Redzuan, Rasidah Mohd Said, Arawati Agus
 
Vol 30 (2010) Modeling the Relationship between KLCI and Monetary Policy after 1997 Asian Financial Crisis Abstract   PDF
Abu Hassan Shaari Md Nor, Ruzita Abdul Rahim, Hamizah Mohd, Zaidi Isa, Ugur Ergun
 
Vol 17 (1998) Monetary Policy, Economic Activity and the Stock Market: An Empirical Analysis of the Kuala Lumpur Stock Exchange Abstract   PDF
Muzafar Shah Habibullah, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Tan Hui Boon
 
Vol 17 (1998) Monetary Policy, Economic Activity and the Stock Market: An Empirical Analysis of the Kuala Lumpur Stock Exchange Abstract
Muzafar Shah Habibullah, Ahmad Zubaidi Baharumshah, Tan Hui Boon
 
Vol 39 (2013) Monetary Policy Shocks, Financial Constraints and Firm-Level Equity Return: Panel Evidence Abstract   PDF
Zulkefly Abdul Karim, Mohd. Azlan Shah Zaidi, Bakri Abdul Karim
 
Vol 18 (1999) Motivasi dan Implikasi Pemasaran Pelancongan ke Pulau Peranginan di Kalangan Segmen Eksekutif Muda Abstract   PDF
Ahmad Azmi Mohd. Ariffin
 
Vol 42 (2014) Multiple Directorships and the Monitoring Role of the Board of Directors: Evidence From Malaysia Abstract   PDF
Hasnah Kamardin, Rohaida Abdul Latif, Kamarun Nisham Taufil Mohd, Noriah Che Adam
 
Vol 48 (2016) Muslim Consumers’ Attitudes toward the Advertisement of Non-certified Coffee Shops Abstract   PDF
Shaizatulaqma Kamalul Ariffin, Khairul Anuar Mohammad Shah, Ishak Ismail
 
Vol 42 (2014) Nomination of Insurance Policy for Singaporean Muslims Abstract   PDF
Suhaili Alma'amun, Mohd Khairy Kamarudin
 
Vol 9 (1990) Normality and Homoscedasticity of Stock Market Returns: The Case of Malaysian and Some Major Stock Markets Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 43 (2015) Occupational Health and Safety Advisory Services (OHSAS) 18001 Management System Adoption: Assessing the Determinants Abstract   PDF
Tan Cheng Ling, Fathyah Hashim, Chu Wee Liang
 
Vol 19 (2000) Occupational Sex Segregation and Discrimination In Peninsular Malaysia Abstract   PDF
Latifah Mohamad Nor
 
Vol 21 (2002) On Exports and Economic Growth Abstract   PDF
Izani Ibrahim
 
Vol 47 (2016) Organisational Context and Citizenship Behaviour: Exploring the Moderating Effects of Role Ambiguity Abstract   PDF
Kim Lian Lee, Low Guan Tui, Saeed Pahlevan Sharif
 
Vol 6 (1987) Organizational Commitment: An Empirical Evaluation of Predictors and Outcomes Abstract
Zakaria Ismail
 
Vol 37 (2013) Orientasi Keusahawanan dan Prestasi Perniagaan: Pengaruh Penyederhana Gaya Kepimpinan Transformasi (Entrepreneurial Orientation and Business Performance: Moderating Effect of Transformational Leadership Style) Abstract   PDF
Shuhymee Ahmad, Abdullah Abdul Ghani
 
Vol 41 (2014) Outsourcing Malaysia Federal Tax Audit: The Stakeholders’ Views Abstract   PDF
Norsiah Ahmad, Zakiah Muhammadun Mohammed, Takiah Mohd Iskandar, Hajah Mustafa Mohd Hanefah, Sellywati Mohd Faizal
 
Vol 6 (1987) Patterns of Televison Viewing by Malaysian Children in the Urban District of Petaling Jaya Abstract   PDF
Osman Md Zain, Aliah Hanim Mohd Salleh
 
Vol 20 (2001) Pelaksanaan Program Pengurusan Kualiti Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 22 (2003) Pelaporan Sosial Korporat di Malaysia: Analisis ke atas Laporan Tahunan 1990-1998 bagi Industri Perladangan, Produk Pengguna dan Produk Perindustrian Abstract   PDF
Hamezah Md Nor, Azlina Ahmad, Selamat Kundari
 
Vol 44 (2015) Pemahaman Hubungan antara Modal Sosial dan Perkongsian Pengetahuan dalam Community of Practice di Sektor Awam Malaysia: Kesan ke atas Prestasi Kerja Individu Abstract   PDF
Mohd Zabri Yusoff, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah
 
Vol 34 (2012) Pembiayaan Modal Teroka: Kesan Maklumat Asimetri ke Atas Prestasi Usaha Niaga Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Mohmad Adnan Alias, Shamshubaridah Ramlee, Al-Azmi Bakar
 
Vol 51 (2017) Pemenuhan Kontrak Psikologi dan Perkongsian Pengetahuan: Peranan Kepercayaan, Timbal Balas dan Iklim Kolaboratif Abstract   PDF
Rasidah Arshad, Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah Abdullah
 
Vol 3 (1984) Pemilihan Responden bagi Mengukur Struktur Peranan Keluarga dalam Keputusan Membeli Abstract   PDF
Nik Rahimah Nik Yacob, Ismail Rejab
 
Vol 2 (1983) Pendedahan dalam Perakaunan di Malaysia - Satu Kajian Awal Abstract   PDF
Hamzah Ismail
 
Vol 1 (1982) Penerokaan ke Atas Aktivitl, Minat dan Pendapat Wanita-Wanita Tradisional dan Moden Abstract   PDF
Ismail Rejab
 
Vol 31 (2010) Pengaruh Amalan Pengurusan Sumber Manusia (PSM) terhadap Hasil PSM di IPTS Bukan Bertaraf Universiti (The Influence of Human Resource Managemnt (HRM) Practices on HRM Outcomes at Non-University Status PHEI) Abstract   PDF
Norasmah Othman, Zuraidah Ahmad, Mohd Izham Mohd Hamzah
 
Vol 24 (2005) Pengaruh Kekerapan Dagangan terhadap Kesan Pimpin-lengah an tara Pasaran Niagaan Kedepan dengan Indeks Saham di Malaysia Abstract   PDF
Noor Azuddin Yakob
 
Vol 51 (2017) Pengaruh Organisasi Kesatuan dan Sikap Majikan Terhadap Keberkesanan Kesatuan dalam kalangan Pegawai-Pegawai Kesatuan Sekerja Abstract   PDF
Balasubramaniam A. Tarumaraja, Fatimah Wati Halim, Fatimah Omar, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
Vol 20 (2001) Pengaruh Pengiklanan Tunjangan Terhadap Imej Korporat Mengikut Tanggapan Pengguna Abstract   PDF
Iskandar Abdullah, Chong Yee Lee
 
Vol 34 (2012) Pengaruh Persepsi Terhadap Keberkesanan Kepimpinan ke Atas Orientasi Kepimpinan Multidimensi Pemimpin Akademik dan Komitmen Pensyarah Abstract   PDF
Norasmah Othman, Siti Junaidah M. Mujir, Mohammed Sani Ibrahim
 
Vol 3 (1984) Pengaruh Sifat-Sifat Pusat Membeli-Belah ke atas Keutamaan Memilih Tempat Membeli-Belah Abstract   PDF
Osman Md Zain
 
Vol 19 (2000) Penggunaan Internet Sebagai Sumber Maklumat Industri Pelancongan di Malaysia Abstract   PDF
Norzalita Aziz
 
Vol 2 (1983) Penggunaan Pemprograman Linear di dalam Pengurusan Ladang Abstract   PDF
Zakaria Ismail, Aziz A.Hamid
 
Vol 16 (1997) Penglibatan dalam Rangkaian Organnisasi: Pemimpin dan Bukan Pemimpin Abstract   PDF
Nordin Muhamad
 
Vol 34 (2012) Pengurusan Badan Bukan Kerajaan (NGO) Perfileman: Gaya Komunikasi Kepimpinan dan Kesannya kepada Ahli Organisasi Abstract   PDF
Ab. Samad Kechot, Daeng Haliza Daeng Jamal
 
Vol 40 (2014) Pengurusan Efluen Perindustrian Dari Perspektif Undang-Undang Abstract   PDF
Harlida Abdul Wahab, Nurli Yaacob
 
Vol 51 (2017) Pengurusan Kontrak Melalui Teori Remedi Abstract   PDF
Ong Tze Chin, Sakina Shaik Ahmad Yusoff
 
Vol 9 (1990) Pengurusan Ladang: Saiz ladang sebagai Faktor dalam Pemilikan Jentera Sendiri Abstract   PDF
Nordin Muhamad
 
Vol 14 (1995) Pengurusan Sumber Manusia Strategik: Beberapa Isu Penyelidikan Abstract   PDF
Rozhan Othman
 
Vol 35 (2012) Peranan Akreditasi Kualiti ke atas Hubungan antara Amalan Pengurusan Kualiti dengan Prestasi Organisasi: Kajian dalam kalangan PKS Industri Pemprosesan Makanan (The Role of Accreditation on the Relationship between Quality Management Practices and Organiz Abstract   PDF
Hayati Habibah Abdul Talib, Khairul Anuar Mohd Ali, Fazli Idris
 
Vol 38 (2013) Peranan dan Kedudukan Majlis Penasihat Shariah untuk Memperkasakan Sistem Kewangan Islam di Malaysia Abstract   PDF
Mohd Izzat Amsyar Mohd Arif, Ruzian Markom
 
Vol 35 (2012) Peranan Diversifikasi terhadap Hubungan Pendedahan Modal Intelek dengan Nilai Firma (The Role of Diversification on the Relationship between Intelectual Capital Disclosure and Firm Value) Abstract   PDF
Fathyah Hashim, Romlah Jaafar, Mohamad Sabri Hassan, Zaleha Abdul Shukor
 
Vol 31 (2010) Peranan Etika dalam Pelaporan Maklumat Alam Sekitar di Malaysia (The Roles of Ethics in Environmental Reporting in Malaysia) Abstract   PDF
Romlah Jaffar, Mohamat Sabri Hassan, Nurisyal Muhammad
 
Vol 48 (2016) Peranan Keletihan Emosi dan Penghargaan Kendiri Berasaskan Organisasi dalam Hubungan antara Persepsi Sokongan Organisasi dan Tingkah Laku Kerja Tidak Produktif Abstract   PDF
Christopher Abas, Fatimah Omar, Fatimah Wati Halim, Sarah Waheeda Muhammad Hafidz
 
Vol 35 (2012) Peranan MUI dan Metodologi Istinbat Fatwa dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di Indonesia (The Role of MUI and Methodology of Istinbat Fatwa in Indonesian Banking Law) Abstract   PDF
Ahmad Buang, M. Cholil Nafis
 
Vol 32 (2011) Peranan Pengawasan Pelabur Institusi dan Kekaburan Perolehan (The Monitoring Role of Institutional Investors and Earning Opacity) Abstract   PDF
Azlina Ahmad, Norman Mohd Saleh, Takiah Mohd Iskandar, Mohamad Adnan Alias
 
Vol 34 (2012) Peranan Pengukuran Prestasi Strategik ke Atas Kepuasan Kerja dan Kekuasaan Psikologi dalam Kalangan Pengurus dalam Sektor Automotif Abstract   PDF
Haslina Hasnan, Amizawati Mohd. Amir, Ruhanita Maelah
 
Vol 36 (2012) Peranan Tekanan Kerja sebagai Penyederhana dalam Hubungan antara Sokongan Organisasi dengan Pengekalan Pekerja (The Moderating Role of Job Stress in the Relationship between Organization Support and Employee Retention) Abstract   PDF
Md Lazim Mohd Zin, Faizuniah Pangil, Siti Zubaidah Othman
 
Vol 42 (2014) Perbezaan Faktor Demografi ke atas Komunikasi Pegawai-Subordinat, Kualiti Jalinan Hubungan, Tekanan Kerja dan Kepuasan Komunikasi di Jabatan Penjara Malaysia Abstract   PDF
Kamsiah Kamin, Che Su Mustaffa
 
Vol 42 (2014) Perception of Homestay Operators towards Homestay Development in Malaysia Abstract   PDF
Md Shafiin Shukor, Norlida Hanim Mohd Salleh, Redzuan Othman, Siti Hajar Mohd Idris
 
Vol 2 (1983) Perception of Managerial Decision - Making by Malays, Indians and Chinese Managers: A Comparative Study* Abstract   PDF
Ibrahim Zahari
 
Vol 24 (2005) Perceptions of Professional Investors in Malaysia on the Usefulness of Quarterly Financial Reports Abstract   PDF
Ku Nor Izah Ku Ismail, Roy Chandler
 
Vol 36 (2012) Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance Behaviour: A Comparative Study (Persepsi Kesaksamaan dan Gelagat Pematuhan Cukai: Satu Kajian Perbandingan) Abstract   PDF
Natrah Saad
 
Vol 41 (2014) Perceptions on Renewable Energy Use in Malaysia: Mediating Role of Attitude Abstract   PDF
Azhar Ahmad, Mamunur Rashid, Nor Asiah Omar, Syed Shah Alam
 
Vol 4 (1985) Perceptions toward Rewards: Survey Results of Selected Bank Employees Abstract   PDF
June M.L. Poon, Zulkifli Idris
 
Vol 29 (2009) Performance Measurement System, Attitude Toward Risk and the Performance of Profit Sharing Financing in Indonesian Islamic Bank Abstract   PDF
Ataina Hudayati, Sofiah Md. Auzair
 
Vol 8 (1989) Performance of New Issues: The Malaysian Case Abstract   PDF
Saiful Bahri Sufar
 
Vol 2 (1983) Permodelan dan Teknik Kuantitatif - Satu Pengenalan Konseptual Abstract   PDF
Wan Madznah Wan Ibrahim, Mohammad Adam Bakar
 
Vol 33 (2011) Personality Traits and Career Strategies as Determinants of Career Satisfaction Abstract   PDF
Yean Fee Tan, Khulida Kirana Yahya
 
Vol 6 (1987) Pola Mengambil Keputusan dan Penganalisisan dalam Membeli Saham: Kajian ke atas Para Pelanggan Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Osman Md Zain
 
Vol 14 (1995) Post Performance of Malaysian Acquired Firms: A Preliminary Study Abstract   PDF
Fauzias Mat Nor, Shamsubaridah Ramlee
 
Vol 13 (1994) Potensi dan Prospek Pelbagaian Serantau Kes Rantau ASEAN Abstract   PDF
Ismail Ibrahim, Kamaruddin Sharif
 
Vol 5 (1986) Predictability of Trends in Foreign Exchange Market: The Case of ASEAN Currencies Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 28 (2009) Predicting Compliance Intention on Zakah on Employment Income in Malaysia: An Application of Reasoned Action Theory Abstract   PDF
Zainol Bidin, Kamil Md. Idris, Faridahwati Mohd Shamsudin
 
Vol 27 (2008) Predicting the Influence of Travel Web Site Effectiveness Characteristics on Technology Acceptance and its Marketing Implications Abstract   PDF
Norzalita Abd Aziz, Ainin Sulaiman, Ghazali Musa
 
Vol 48 (2016) Proactive Behaviour as a Mediator of the Relationship between Career Management and Career Satisfaction Abstract   PDF
Azman Ismail, Wan Aishah Wan Mohd Nowalid, Rizal Abu Bakar
 
Vol 50 (2017) Product Strategies for Export Ventures: An Empirical Investigation among SMEs in an Emerging Economy Abstract   PDF
Abu H Ayob, Leo-Paul Dana
 
Vol 23 (2004) Profiles of Entrepreneurs and Their Start-ups III the UPM-MTDC Incubation Center Abstract   PDF
Khairul Akmaliah Adham, Maisarah Ahmad
 
Vol 46 (2016) Program Pembangunan Kepimpinan Meningkatkan Pemindahan Latihan dalam Tentera Darat Malaysia: Kajian Empirikal Abstract   PDF
Azman Ismail, Noor Azmi Mohd Zainol, Nursaadatun Nisak Ahmad
 
Vol 34 (2012) Proses Pengantarabangsaan Enterpris Kecil dan Sederhana (EKS): Mengenal Pasti Dimensi Melalui Teknik Delphi Abstract   PDF
Zizah Che Senik, Zafir Khan Mohamed Makhbul, Rohani Yusof, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham
 
Vol 36 (2012) Prospek Penggunaan Dinar Emas Sebagai Mata Wang: Analisis BerdasarkanTeori Monetari (Prospects of Gold Dinar as a Currency: An Analysis Based on Monetary Theory) Abstract   PDF
Salmy Edawati Yaacob, Sanep Ahmad
 
Vol 14 (1995) Psychographicnc and Demographic Profiles of Credit Card and Non-Cardholders in Urban Malaysia Abstract   PDF
Indar Kaur Dan Singh, Md. Nor Othman
 
Vol 13 (1994) Pulangan dan Variabiliti Pasaran Saham Rantau ASEAN: Satu Kajian Abstract   PDF
Ismail Ibrahim
 
Vol 4 (1985) Random Walk and The Stock Market of Malaysia Abstract
Othman Yong
 
Vol 10 (1991) Randomness of Stock Market Movement: A Nonparametric Approach Abstract   PDF
Othman Yong
 
Vol 44 (2015) Readability Assessment of Nigerian Company Income Tax Act Abstract   PDF
Musa Sulaiman Umar, Natrah Saad
 
Vol 40 (2014) Recognition of Actuarial Gains and Losses under IAS 19 among UK Listed Companies Abstract   PDF
Nor Asma Lode, Christopher J Napier
 
Vol 50 (2017) Re-Examining Organizational Life Cycles Criteria: An Analysis of Service Organisations in Growth and Maturity Stages Abstract   PDF
Amizawati Mohd Amir, Sofiah Md. Auzair
 
Vol 47 (2016) Relationship between Distributive Justice, Procedural Justice, Conflict Management Styles and Affective Commitment: A Study among Bank Employees in Northern Malaysia Abstract   PDF
Muhammad Asyraf Mohd Kassim, Hazril Izwar Ibrahim
 
Vol 24 (2005) Relationship between Macroeconomic Variables and Stock Market Indices: Cointegration Evidence from Stock Exchange of Singapore's All-S Sector Indices Abstract   PDF
Ramin Cooper Maysami, Lee Chuin Howe, Mohamad Atkin Rahmat
 
Vol 10 (1991) Relationship between Price-Earnings Ratios and Expected Return of Common Stocks: The case of Malaysia Abstract   PDF
Ismail Ibrahim, Othman Yong
 
Vol 11 (1992) Reliability Assessment for Cross-cultural Measurement Comparability Abstract   PDF
Nik Rahimah Nik Yacob, Ismail Rejab
 
Vol 41 (2014) Return and Volatility Spillovers Between the US, Japanese and Malaysian Stock Markets Abstract   PDF
Lida Nikmanesh, Abu Hassan Shaari Mohd Nor, Tamat Sarmidi, Hawati Janor
 
Vol 1 (1982) Review of the Weaknesses in the Classical Model of Formal Organization Abstract   PDF
Bernard Sarachek
 
Vol 32 (2011) Risiko Hubungan dan Kepercayaan: Kajian Kes Penyumberan-Luar Perkhidmatan Perakaunan di Malaysia(Relational Risks and Trust: A Case Study of Accounting Outsourcing in Malaysia) Abstract   PDF
Aini Aman, Ruhanita Maelah
 
Vol 41 (2014) Risk-Adjusted Performance of Malaysian Real Estate Investment Trust Funds Abstract   PDF
Low Soo-Wah, Anwar Johari
 
Vol 46 (2016) Risks and Foreign Direct Investment Inflows: Evidence from Yemen Abstract   PDF
Hamdan Amer Ali Al-Jaifi, Nur Adiana Hiau Abdullah, Angappan Regupathi
 
Vol 39 (2013) Role of Zakat to Eradicate Poverty in Malaysia Abstract   PDF
Mohd Rodzi Embong, Roshaiza Taha, Mohd Nazli Mohd Nor
 
Vol 16 (1997) Sectoral Beta Forecasts of Securities in a Thin Capital Market: A Case of Malaysia Abstract   PDF
Kok Kim Lian
 
Vol 39 (2013) Sequential-Simultaneous International Rollout Strategies and Product Performance: A Framework for Analysis Abstract   PDF
Nik Mohd Hazrul Nik Hashim
 
Vol 25 (2006) Service Quality-Satisfaction-Intention Relationships in the Internet Retail Context Abstract   PDF
Siohong Tih, Sean Ennins
 
Vol 37 (2013) Shariah Issues in Managing Household Debt: The Case of Malaysia (Isu-isu Shariah dalam Pengurusan Pinjaman Seisi Rumah: Kes Malaysia) Abstract   PDF
Maznita Mokhtar, Azman Ismail
 
Vol 38 (2013) Short-Term International Capital Flows: Empirical Evidence from China Abstract   PDF
Junjun Tan, Mansor Jusoh, Tamat Sarmidi
 
Vol 42 (2014) Sistem Pengurusan Zakat di Malaysia: Analisis Strategi Penyebaran Maklumat Menerusi Laman Sesawang Abstract   PDF
Mohd Faisol Ibrahim
 
Vol 30 (2010) Social Capital Dimensions For Tacit Knowledge Sharing: Exploring The Indicators Abstract   PDF
Rosmah Mat Isa, Nor Liza Abdullah, Zizah Che Senik
 
Vol 39 (2013) Social Entrepreneurship as Transformative Service for Societal Well-Being Abstract   PDF
Nur Sa’adah Muhamad, Khairul Akmaliah Adham
 
Vol 1 (1982) Some Estimates of The Engel Function for Various Comodities in Malaysia Abstract   PDF
Sritua Arief
 
Vol 50 (2017) Spousal Support and Subjective Career Success: The Role of Work-Family Balance and Career Commitment as Mediator Abstract   PDF
Shofia Amin, Rasidah Arshad, Rohayu Abdul Ghani
 
Vol 51 (2017) State-Owned Enterprises, Market Competition and the Boundaries of Competition Law in Malaysia Abstract   PDF
Haniff Ahamat, Nasarudin Abdul Rahman
 
Vol 48 (2016) Stimulating Workplace Learning through Training Characteristics and Motivation to Learn Abstract   PDF
Siti Fardaniah Abdul Aziz, Mohd. Nasir Selamat
 
Vol 48 (2016) Strategi dan Corak Pengantarabangsaan Perniagaan Agro di Malaysia Abstract   PDF
Zizah Che Senik, Rosmah Mat Isa, Ridzuan Md Sham, Ratana Jabir
 
Vol 10 (1991) Strategi dan Proses Membuat Keputusan: Kajian Eksperimen Menggunakan Sistem Sokong Keputusan Abstract   PDF
Hidayat Hussain
 
Vol 2 (1983) Strategi Pemasaran Saham-Saham Amanah Bumiputera di Malaysia Abstract   PDF
Zainal Abidin Mohd. Said
 
Vol 33 (2011) Strategi Pembangunan Keusahawanan Asnaf Fakir dan Miskin melalui Agihan Bantuan Modal Zakat (Entrepreneurship Development Strategy for Poor and Needy Recipients on Capital Assistance through Zakat Distribution) Abstract   PDF
Rosbi Abd Rahman, Sanep Ahmad
 
Vol 36 (2012) Structural Relationships between Aspects of Hotel Service Quality and Their Effect on Tourist Satisfaction (Hubungan Struktur antara Aspek Kualiti Perkhidmatan Hotel dan Kesannya ke AtasKepuasan Pelancong) Abstract   PDF
Norazah Mohd Suki
 
Vol 41 (2014) Struktur dan Konsistensi Sikap Makanan Terubah Suai Genetik Pengguna Muslim: Cadangan Kerangka Konseptual Abstract   PDF
Norkhazzaina Salahuddin, Maisarah Ahmad, Suhaila Abd Kadir
 
Vol 44 (2015) Struktur Pasaran, Gelagat Firma dan Prestasi Keuntungan Firma Insurans Am di Malaysia pada Tahun 1970 hingga Tahun 2012 Abstract   PDF
Mustazar Mansur, Alias Radam, Nor Ghani Mohd Nor, Rizaudin Sahlan, Yuslindal Yaakub
 
Vol 8 (1989) Supervisory Participative Behavior and Employees' Job Satisfaction, Behavior and Work Performance: A Longitudinal Quasi-Experiment Abstract   PDF
Zakaria Ismail, Abd. Aziz Kadir
 
Vol 50 (2017) Supply Chain Management (SCM) Utilisation Based on SCM Drivers in Manufacturing Industry Abstract   PDF
Jachan Matthew, Norfaridatul Akmaliah Othman
 
Vol 20 (2001) Tabiat Hubungan Kadar Faedah, Volum Dagangan dan Pulangan Sebelum dan Selepas Kejatuhan Pasaran Tahun 1997 di Bursa Saham Kuala Lumpur Abstract   PDF
Zaidi Isa, Rubayah Yakob
 
Vol 33 (2011) Table of Content Abstract   UNTITLED
Jurnal Pengurusan
 
Vol 5 (1986) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 12 (1993) Table of Content Abstract   PDF   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 15 (1996) Table of Content Abstract
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 23 (2004) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 22 (2003) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
Vol 36 (2012) Table of Content Abstract   PDF
Jurnal Pengurusan Editor
 
201 - 400 of 526 Items << < 1 2 3 > >>