Author Details

@Samion, Samruhaizad Samian, Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia

  • Vol 58 (2020) - RESEARCH ARTICLES
    Orientasi Pasaran Eksport dan Prestasi Eksport: Satu Kajian Empirikal ke atas Firma Perabot di Malaysia
    Abstract  PDF