Author Details

Abdul Rahman, Rashidah, Faculty of Accountancy, Universiti Teknologi MARA Shah Alam, 45000, Selangor, Malaysia

  • Vol 35 (2012) - RESEARCH ARTICLES
    The Role of Ethics in Corporate Governance (Peranan Etika dalam Tadbir Urus Korporat)
    Abstract  PDF