Author Details

Abdullah, Nur Adiauna Hiau

  • Vol 29 (2009) - RESEARCH ARTICLES
    Kesan Struktur Pemilikan dan Pempelbagaian Perniagaan ke atas Presatsi Syarikat dalam Mengawal Konflik Agensi bagi Syarikat Tersenarai di BEI (The Impact of Ownership Structure and Diversification of Business on Firm Performance in Controlling Agency )
    Abstract  PDF