Author Details

Abdul Wahab, Harlida

  • Vol 40 (2014) - RESEARCH ARTICLES
    Pengurusan Efluen Perindustrian Dari Perspektif Undang-Undang
    Abstract  PDF
  • Vol 51 (2017) - RESEARCH ARTICLES
    Amalan Pengurusan Pekerja Kurang Upaya dalam Sesebuah Organisasi Berdasarkan Undang-Undang di Malaysia
    Abstract  PDF