Author Details

Ahmad, Azlina, Pusat Pengajian Perakaunan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 Bangi, Selangor

  • Vol 32 (2011) - RESEARCH ARTICLES
    Peranan Pengawasan Pelabur Institusi dan Kekaburan Perolehan (The Monitoring Role of Institutional Investors and Earning Opacity)
    Abstract  PDF