Author Details

Ahmad, Azlina, Jabatan Pengajian Perakaunan Fakulti Pengurusan Perniagaan Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi Selangor, Malaysia

  • Vol 22 (2003) - RESEARCH ARTICLES
    Pelaporan Sosial Korporat di Malaysia: Analisis ke atas Laporan Tahunan 1990-1998 bagi Industri Perladangan, Produk Pengguna dan Produk Perindustrian
    Abstract  PDF