Author Details

Abd. Hamid, Aziz

  • Vol 6 (1987) - RESEARCH ARTICLES
    Amalan Konsep Pengeluaran Just-In-Time: Kajian Kes Sebuah Syarikat Perkilangan di Malaysia dan Pembekal-pembekalnya
    Abstract  PDF