Author Details

Agus, Arawati

  • Vol 6 (1987) - RESEARCH ARTICLES
    Amalan Konsep Pengeluaran Just-In-Time: Kajian Kes Sebuah Syarikat Perkilangan di Malaysia dan Pembekal-pembekalnya
    Abstract  PDF
  • Vol 13 (1994) - RESEARCH ARTICLES
    Modeling Premium Growth in the Malaysian Motor Insurance Industry
    Abstract  PDF